Papīra lapas formāts ir standarta taisnstūrveida papīra lapas izmērs. Pasaulē visizplatītākais ir A4 standarts, kur papīra lapas izmēri ir 210x297 mm.

ISO 216 labot šo sadaļu

ISO 216 starptautiskais papīra lapas standarts nozīmē to, ka lielākā lapas izmēra laukums ir 1 m2. Šo standartu pieņēma visas valstis, izņemot ASV un Kanādu. Meksikā un Filipīnās, neskatoties uz standarta pieņemšanu, joprojām populārs ir amerikāņu formāts "Letter".

Visiem papīra formātiem ir viena un tā pati malu garuma attiecība un tā ir aptuveni vienāda ar skaitļa 2 kvadrātsakni, jeb 1:1,4142, t.i. garākā mala ir apmēram 1,4 reizes garāka par īsāko.

A sērija labot šo sadaļu

 
ISO A formātu sērija

Pats lielākais papīra lapas formāts ir A0 ar papīra lapas laukumu 1 m2. Garākā mala šāda formāta lapai ir 1,189 m gara, jeb divnieka ceturtās pakāpes sakne (kvadrātsakne no skaitļa divi kvadrātsaknes), bet īsākā mala ir šī paša lieluma apgrieztais lielums, jeb apmēram 0,841 m, turklāt abu šo malu reizinājums dod 1 metru.

A1 izmērs tiek iegūts, pārgriežot A0 formāta lapu uz pusēm paralēli īsākajai malai, tādā veidā malu garuma attiecība saglabājas. Pārgriežot uz pusēm A1 lapu, iegūst A2 formāta lapu utt.

B sērija labot šo sadaļu

 
ISO B formātu sērija

Bez A formātu sērijas pastāv arī mazāk pazīstama B formātu sērija. B formātu sērijas lapu laukums ir vidējais starp analogiem A formātu laukumiem. Piemēram, B1 formāta lapas laukums atrodas starp A0 un A1 laukumiem un ir 0,71 m2 ( ). Tādēļ B0 formāta lapas izmērs ir 1000 x 1414 mm. Šo papīru parasti neizmanto birojos, bet B0 formāts labi noder plakātiem, B5 izmanto grāmatām. Vēl šos formātus izmanto aploksnēm un pasēm.

C sērija labot šo sadaļu

 
ISO C formātu sērija

C sēriju izmanto tikai aploksnēm un tā atbilst ISO 269 standartam. C lapas laukums ir vienāds ar vidējo A un B laukumu ar to pašu numuru. Piemēram, C4 laukums ir vidējais starp A4 un B4 lapu laukumiem, turklāt C4 ir lielāks par A4, bet mazāks par B4. Labums no tā visa ir tāds, ka A4 formāta lapu var ērti ielikt C4 formāta aploksnē, bet C4 aploksni var ielikt B4 aploksnē.

ISO papīra formātu izmēri
A sērijas formāti B sērijas formāti C sērijas formāti
Nr. mm collas mm collas mm collas
0 841 × 1189 33,1 × 46,8 1000 × 1414 39,4 × 55,7 917 × 1297 36,1 × 51,1
1 594 × 841 23,4 × 33,1 707 × 1000 27,8 × 39,4 648 × 917 25,5 × 36,1
2 420 × 594 16,5 × 23,4 500 × 707 19,7 × 27,8 458 × 648 18,0 × 25,5
3 297 × 420 11,7 × 16,5 353 × 500 13,9 × 19,7 324 × 458 12,8 × 18,0
4 210 × 297 8,3 × 11,7 250 × 353 9,8 × 13,9 229 × 324 9,0 × 12,8
5 148 × 210 5,8 × 8,3 176 × 250 6,9 × 9,8 162 × 229 6,4 × 9,0
6 105 × 148 4,1 × 5,8 125 × 176 4,9 × 6,9 114 × 162 4,5 × 6,4
7 74 × 105 2,9 × 4,1 88 × 125 3,5 × 4,9 81 × 114 3,2 × 4,5
8 52 × 74 2,0 × 2,9 62 × 88 2,4 × 3,5 57 × 81 2,2 × 3,2
9 37 × 52 1,5 × 2,0 44 × 62 1,7 × 2,4 40 × 57 1,6 × 2,2
10 26 × 37 1,0 × 1,5 31 × 44 1,2 × 1,7 28 × 40 1,1 × 1,6

Kļūdas, kuras ir pieļaujamas standartos:

  • ±1,5 mm — ja lapas izmērs ir līdz 150 mm
  • ±2 mm — ja lapas izmērs ir 150 - 600 mm
  • ±3 mm — ja lapas izmērs pārsniedz 600 mm

Ziemeļamerikas standarts labot šo sadaļu

 
ANSI papīra formāti

Visbiežāk tiek izmantoti "Letter", "Legal" un "Tabloid" formāti. "Letter" formāta papīra lapas izmērs ir 216x279 mm. Šāds papīra lapas standarts ir ASV, Kanādā, Filipīnās, Meksikā un to izmanto arī dažās Dienvidamerikas valstīs.

Ziemeļamerikas papīra lapu formāti
Populārais
nosaukums
ANSI
klasifikācija
mm collas Malu garuma
attiecība
Līdzīgs ISO formāts
Letter ANSI A 216 × 279 8,5 × 11 1 : 1,2941 A4
Legal 216 × 356 8,5 × 14 1 : 1,6471
Ledger ANSI B 432 × 279 17 × 11 1,5455 : 1 A3
Tabloid ANSI B 279 × 432 11 × 17 1 : 1,5455 A3
ANSI C 432 × 559 17 × 22 1 : 1,2941 A2
ANSI D 559 × 864 22 × 34 1 : 1,5455 A1
ANSI E 864 × 1118 34 × 44 1 : 1,2941 A0