Valsts valoda ir viena vai vairākas valodas valstī, kurai(-ām) likumdošanas ceļā ir noteikts īpašs statuss attiecīgajā valstī vai tās daļā. Valsts valodā funkcionē likumdošanas, tiesu un valsts pārvaldes institūcijas, notiek mācības skolās, tiek publiskota informācija paziņojumos, izkārtnēs, reklāmās (informācija gan var tikt publiskota un mācības var notikt arī citās valodās). Parasti valsts valodas lietošanu nosaka attiecīgās valsts konstitūcija un speciāli likumi.

Parasti valsts valodas statusu iegūst valoda, kura ir dzimtā valoda vairumam attiecīgās valsts pilsoņu. Tomēr ir daudzi izņēmumi, piemēram, bijušās kolonijas Āfrikā bieži ir saglabājušas savu bijušo metropoļu valodas kā valsts valodas, parasti angļu vai franču valodu.

Valsts valodas varianti

labot šo sadaļu
  • Valsts valoda ir viena valoda, piemēram latviešu valoda Latvijā,
  • oficiāli nav noteiktas valsts valodas, kaut arī valsts pārvaldē lietot kādu konkrētu valodu, piemēram, ASV un Zviedrijai juridiski nav valsts valodas,
  • oficiāli noteiktas vairākas valsts valodas, piemēram, somu un zviedru valodas Somijā,
  • valstī ir viena valsts valoda visā valsts teritorijā, bet dažās valsts daļās ir valoda, kurai ir valsts valodas statuss tikai attiecīgajā valsts daļā, piemēram, basku valodai Basku zemē Spānijā,
  • valstī nav vienas valsts valodas visā valsts teritorijā, bet dažādās daļās ir dažādas valodas, piemēram, Šveicē.
 
Valsts valodas dažādās pasaules valstīs.

Ārējās saites

labot šo sadaļu