Neiroloģija

medicīnas nozare par slimībām, kas saistītas ar nervu sistēmu

Neiroloģija (grieķu: νεῦρον, neuron — ‘dzīsla’, ‘nervs’) ir medicīnas nozare, kas pēta nervu sistēmas slimības un to ārstēšanas veidus. Neiroloģija balstās uz neirobioloģiju, kas pēta nervu sistēmas uzbūvi, funkcijas un attīstību. Daļēji tā pārklājas ar psihiatriju — ar medicīnas nozari, kurā tiek pētītas garīgas slimības. Neiroloģijas speciālistus sauc par neirologiem.

Galvas kodolu magnētiskā rezonanse — viena no neiroloģijā bieži izmantotajām metodēm, lai diagnosticētu un ārstētu slimību