N,N-dimetilanilīns

ķīmisks savienojums

N,N-dimetilanilīns (N,N-dimetilfenilamīns, C6H5N(CH3)2) pieder pie aromātiskajiem trešējiem amīniem, kam visi ūdeņraža atomi pie N atoma ir aizvietoti. Tīrs N,N-dimetilanilīns ir bezkrāsains šķidrums, bet tehniskais - iedzeltens vai brūngans. To nitrējot, var iegūt tetrilu (N-metil-2,4,6,N-tetranitroanilīnu). Dimetilanilīnam var būt vairāki izomēri, kam metilgrupas ir tieši benzola ciklā, piemēram, ksilidīni - ksilola aminoatvasinājumi (pavisam ir 6 ksilidīna izomēri).

N,N-dimetilanilīns
Dimethylaniline.png
N,N-dimetilanilīna struktūrformula
Citi nosaukumi N,N-dimetilfenilamīns; DMA
Ķīmiskā formula C8H11N
Molmasa 121,19 g/mol
Blīvums 956 kg/m3
Kušanas temperatūra 2 °C
Viršanas temperatūra 194 °C