Monoskops ЛИ-22-1

Monoskops (grieķu: monos - viens + skopein - skatīties) - raidošās elektronstaru lampas veids, kas paredzēts viena nekustīga attēla (parasti televīzijas kanāla melnbaltās testa tabulas) videosignāla ģenerēšanai.

UzbūveLabot

Atšķirībā no parastajām raidošajām elektronu lampām, monoskopam gaismas jutīgās mozaīkas vietā ir plāksnīte ar uzdrukātu vai uzkodinātu testa tabulu vai kādu citu grafisku attēlu.

IzmantošanaLabot

Monoskopu ievieto televīzijas kamerā parastās raidošās lampas vietā un ģenerēto videosignālu pārraida pa parasto sakaru kanālu uz uztvērēju (televizoru vai videomonitoru). Pēc uztvertās testa tabulas izskata var novērtēt aparatūras darba kvalitāti un vajadzības gadījumā to noregulēt.

Mūsdienu televīzijā monoskopus neizmanto (krāsainās testa tabulas ģenerē ar speciāliem elektroniskiem videosignāla ģeneratoriem). Tomēr cilvēki, kas atceras melnbalto televīziju, noteikti atceras arī monoskopa ģenerēto testa tabulu televizoru ekrānos pārraižu starplaikos.

 
Monoskopa testa tabula