Modelis

Wikimedia projekta nozīmju atdalīšanas lapa

Modelis ir kāda reāla objekta, parādības vai procesa vienkāršots analogs, kas izteikts ar zīmju palīdzību. Ar modeļu izstrādāšanu, to teoriju un izmantošanu nodarbojas modelēšana.

Modeļu veidi:

Profesija: