Mūzika uz ūdens (Hendelis)

Viena no Anglijas galma izpriecām bija vizināšanās laivās pa Temzas upi. Īpaša laiva bija paredzēta karalim, īpaša – galma mūziķiem, kuri gādāja par izpriecu muzikālo noformējumu. Kādā no izbraukumiem apmēram 50 mūziķu liels orķestris spēlēja G.F. Hendeļa komponētu mūziku – svītu “Mūzika uz ūdens”.