Vidzemes guberņa

administratīva vienība Krievijas impērijas sastāvā no 1721. līdz 1918. gadam
(Pāradresēts no Livonijas guberņa)

Vidzemes guberņa jeb Līvzemes guberņa (igauņu: Liivimaa kubermang, vācu: Livländisches Gouvernement, krievu: Лифляндская губерния) bija autonoma[1] administratīva vienība Krievijas Impērijas sastāvā, kurā ietilpa Latvijas kultūrvēsturiskais Vidzemes novads, Igaunijas dienviddaļa un Sāmsala. Vidzemes guberņas pašpārvaldi nodrošināja savs parlaments — Vidzemes landtāgs. Līdz pat 19.gs. beigām Vidzemes guberņas oficiālā valoda bija vācu valoda. Civilās pārvaldes augstākā vara bija gubernatoram. Tā padomdevēja organizācija bija landrātu kolēģija. Gubernatora rīkojumus, ko viņš izdeva, saskaņojot ar landrātu kolēģiju, sauca par "patentiem", kam bija likuma spēks guberņas teritorijā.

Livländisches Gouvernement
Liivimaa kubermang
Лифляндская губерния
Vidzemes guberņa
Zviedru Vidzeme
1721 (1796) – 1918 Zviedru Vidzeme
Flag Coat of arms
Vidzemes trikolors Vidzemes guberņas ģerbonis 19.gs. beigās.
Location of autonoma teritorija
Location of autonoma teritorija
Vidzemes guberņa, 1820
Pārvaldes centrs Rīga
Valoda(s) vācu, krievu, latviešu, igauņu
Reliģija luterticība
Valdība Autonoma teritorija
Valdnieki ģenerālgubernatori, gubernatori
Vēsturiskais laikmets Jaunie laiki
 - Iekarota Zviedru Vidzeme
 - Dibināta 1721 (1796)
 - Lielais Ziemeļu karš
 - Pirmais pasaules karš
 - Likvidēta 1918
 - Pēc Brestļitovskas miera līguma Krievija atsacījās no Vidzemes, tika formāli nodibināta Apvienotā Baltijas hercogiste
Platība
 - 45515 45 515 km²
Iedzīvotāju skaits
 - 1714. gadā 217 723 
 - 1785. gadā 507 150 
 - 1846—1847. gadā 777 183 
 - 1905. gadā 1 399 000 
     Blīvums 30,7 /km²  (79,6 /mi²)
Guberņas ģerbonis, 1856

Robežojās ar Igaunijas, Kurzemes, Pleskavas un Vitebskas guberņām. 1917. gadā igauņu apdzīvotos Vidzemes guberņas apriņķus pievienoja Autonomajai Igaunijas guberņai, bet latviešu apdzīvotos Vitebskas guberņas apriņķus pievienoja Vidzemes guberņai.[2]

1917. gada septembrī gandrīz visu Rīgas apriņķi, bet 1918. gada februārī pārējo Vidzemes guberņu okupēja vācu karaspēks, tomēr formāli tā pastāvēja līdz 1918. gada 22. septembrim, kad Rīgā tika pasludināta Apvienotā Baltijas hercogiste.

Vidzemes guberņas teritorija tika inkorporēta Krievijas Impērijas sastāvā 1721. gadā. Pirms tam tā bija atkarīga no Zviedrijas un pastāvēja ar nosaukumu "Rīgas gubernatūra" jeb Zviedru Vidzeme, vēl agrāk — Pārdaugavas Livonijas hercogiste vai Līvzeme. Tajā ietilpa Rīgas, Cēsu, Pērnavas un Tērbatas apriņķi, kas bija sadalīti pilsnovados, vēlāk draudzēs.

Rīgas guberņa (1713—1783)

labot šo sadaļu
Pamatraksts: Rīgas guberņa
 
Rīgas un Rēveles guberņu karte (pēc vietniecību izveides 1783. gadā mainījās apriņķu robežas)

1710. gadā Lielā Ziemeļu kara laikā krievu karaspēks iekaroja Rīgu un pēc Vidzemes un Igaunijas kapitulācijas (1710) Krievijas cars Pēteris I iecēla viņa dienestā pārgājušo Zviedru Vidzemes muižnieku Gerhardu Johanu fon Lēvenvoldi par ģenerālpilnvarnieku (General-Bevollmächtigter) Baltijas provincēs.

Lai arī tiesiski Vidzeme vēl joprojām piederēja Zviedrijas karalistei, cars Pēteris 1713. gadā izveidoja Rīgas guberņu (vācu: Rigaer Gouvernement, krievu: Рижская губерния), kas sastāvēja no divām daļām — Rīgas provinces un Smoļenskas provinces.

Pēc kara beigām 1722. gadā Rīgas guberņai pievienoja Tērbatas apriņķi. Saskaņā ar 1775. gada guberņu likumu Rīgas guberņa sastāvēja no 9 apriņķiem — Rīgas, Cēsu, Valkas, Valmieras, Pērnavas, Vīlandes, Veravas, Tērbatas un Sāmsalas. 1783. gada 10. maijā guberņai pievienoja Slokas novadu (tagadējās Jūrmalas teritoriju). Krievijas ķeizariene Katrīna II 1783. gada 3. jūlijā izdeva rīkojumu, ar kuru Rīgas guberņa tika likvidēta un tās vietā izveidota Rīgas vietniecība.

Rīgas vietniecība (1783—1796)

labot šo sadaļu
Pamatraksts: Rīgas vietniecība
 
Rēveles un Rīgas vietniecību karte (1783)

Rīgas vietniecība (vācu: Rigasche Statthalterschaft, krievu: Рижское наместничество) sastāvēja no Rīgas, Cēsu, Valkas, Valmieras, Pērnavas, Vīlandes, Veravas, Tērbatas un Sāmsalas apriņķiem. To pārvaldīja ķeizarienes iecelts ģenerālgubernators, kura uzdevums bija augstākā uzraudzība pār guberņu un tiesības komandēt tajā izveidoto karaspēku. Līdz 1786. gadam kā padomdevēja organizācija vēl darbojās landrātu kolēģija. Pēc 1787. gada Rīgas rātes vietā bija vēlēts Rīgas pilsētas galva un pilsētas Dome. Lielās ģildes vietā tika izveidotas trīs tirgotāju ģildes. Katrā apriņķī tika izveidota zemes tiesa, kurā no pieciem piesēdētājiem divi bija zemnieki. Rīgas vietniecība tika likvidēta 1796. gada 28. novembrī, pārdēvējot to par Vidzemes guberņu.

Vidzemes guberņa (1796—1918)

labot šo sadaļu

Vidzemes guberņa (vācu: Livländisches Gouvernement, krievu: Лифляндская губерния) pastāvēja no 1796. līdz 1918. gadam kā viena no Baltijas guberņām. Sastāvēja no Rīgas, Cēsu, Valmieras, Valkas, Pērnavas, Vīlandes, Veru, Tērbatas un Sāmsalas apriņķiem. Guberņu pārvaldīja imperatora iecelts gubernators tam padotām muižniecības pašpārvaldes institūcijām un ierēdņiem (landrātu kolēģija, landtāgs, bruņinieku konvents, landmaršals). 1819. gadā apriņķi tika sadalīti pagastos un muižās.

1917. gada 30. martā (12. aprīlī) Krievijas Pagaidu valdība izdeva rīkojumu par Vidzemes guberņas sadalīšanu divās daļās un igauņu apdzīvoto apriņķu pievienošanu Igaunijas guberņai. Pirmais Latgales latviešu kongress 1917. gada 26.—27. aprīlī (9.—10. maijā) prasīja latviešu apdzīvoto Vitebskas guberņas apvienošanu pēc nacionālā principa ar Vidzemes un Kurzemes guberņām, tomēr Krievijas valdība vilcinājās pieņemt šādu lēmumu. Toties Krievijas PSFR Tautas komisāru padome 1917. gada 14. decembrī izdeva rīkojumu Nr. 93. par Daugavpils, Ludzas un Rēzeknes apriņķu atdalīšanu no Vitebskas guberņas un to pievienošanu Vidzemes guberņai.

Pēc Brestļitovskas miera līguma un Berlīnes papildvienošanās (1918) nosacījumiem Krievija atsacījās no Vidzemes, Kurzemes un Igaunijas guberņām un formāli tika nodibināta Apvienotā Baltijas hercogiste.

Igaunijas guberņa ziemeļos, Pleskavas guberņa austrumos, Vitebskas guberņa dienvidaustrumos, Kurzemes guberņa dienvidos, Baltijas jūra un Rīgas līcis rietumos.

Administratīvais iedalījums

labot šo sadaļu
 
Rīgas apriņķa draudzes novadi (1791)
 
Guberņas administratīvais dalījums (1914)

Pēc 1783. gada teritoriāli administratīvās reformas Rīgas vietniecību sadalīja deviņos apriņķos [3]:

apriņķa pilsēta Rīga (Riga) un Rīgas patrimoniālais apgabals,

pilsēta Sloka (Schlock), Daugavgrīvas cietoksnis (Dünamünde),

25 draudžu novadi: Aizkraukles (Ascheraden), Akmeņsalas (Steinholm), Allažu (Allasch), Ādažu-Carnikavas (Neuermühlen-Zarnikau), Daugavgrīvas (Dünamünde), Doles (Dahlen), Ikšķiles—Salaspils (Uexküll-Kircholm), Jaunpils (Zaubes) (Jürgensburg), Jumpravas (Jungfernhof), Kokneses (Kokenhusen), Krimuldas—Pēterupes (Kremon-St. Peters Capelle), Lēdurgas—Turaidas (Loddiger-Treiden), Lielvārdes (Lennewarden), Madlienas (Sissegal), Mālpils (Lemburg), Nītaures (Nitau), Ropažu (Rodenpois), Siguldas (Segewold), Skultes (St. Matthäi), Slokas (Schlok), Suntažu (Sunzel).

apriņķa pilsēta Cēsis (Wenden),

16 draudžu novadi: Āraišu (Arrasch), Bērzaunes (Bersohn), Cesvaines (Seswegen), Cēsu (Wenden), Dzērbenes—Drustu (Serben-Drostenhof), Ērgļu—Ogresmuižas (Erlaa-Ogershof), Jaunpiebalgas (Neuhof, Pebalg-Neuhof), Kalsnavas—Vietalvas (Kalzenau), Lazdonas (Lasdohn), Liepmuižas—Vestienas (Linden-Festen), Liezēres (Löser), Lubānas (Luban), Ļaudonas (Laudohn), Raunas (Ronneburg), Skujenes (Schujen), Vecpiebalgas (Alt-Pebalg, Pebalg-Orrishof).

apriņķa pilsēta Valmiera (Wolmar),

pilsēta Limbaži (Lemsal),

13 draudžu novadi: Alojas (Allendorf), Burtnieku (Burtneck), Dikļu (Dikkeln), Limbažu (Lemsal), Liepupes (Pernigel), Matīšu (Matthäi), Mazsalacas, (Salisburg), Rubenes (Pappendorf), Rūjienas (Rujen), Salacgrīvas (Salis), Straupes (Roop), Umurgas (Ubbenorm), Valmieras (Wolmar).

apriņķa pilsēta Valka/Valga (Walk),

11 draudžu novadi: Alūksnes (Marienburg), Apekalna (Oppekaln), Ērģemes (Ermes), Ēveles (Wolfahrt), Gaujienas (Adsel), Gulbenes (Schwanenburg), Lugažu (Luhde), Palsmanes—Aumeisteru (Palzmar-Serbigal), Smiltenes (Smilten), Tirzas—Velēnas (Tirzen-Wellan), Trikātas (Trikaten).

apriņķa pilsēta Verava (Werro/Võru),

8 draudžu novadi (kihelkond): Urvaste (Antsla) (Urbs (Anzen)), Kanepi (Cannapäh), Karula (Carolen), Hargla (Harjel), Vastselīna (Neuhausen), Pelva (Pölwe), Räpina (Rappin), Rõuge (Rauge).

apriņķa pilsēta Tērbata (Dorpat/Tartu),

16 draudžu novadi (kihelkond): Palamuse (Bartholomäi), Tartu (Dorpat), Äksi (Ecks), Kambja (Kamby), Puhja (Kawelecht), Kodavere (Kotfer), Laiuse (Lais), Maarja—Magdaleena (Marien-Magdalenen) , Nõo (Nüggen), Otepē (Odempäh/Otepää), Rannu (Randen), Rõngu (Ringen), Kursi (Talkhof), Sangaste (Theal-Fölk, Sagnitz), Torma (Torma), Võnnu (Wenden).

apriņķa pilsēta Vīlande (Fellin/Viljandi),

8 draudžu novadi (kihelkond): VīlandeKepo (Fellin-Köppo), Helmeta (Helmet), Suure—Jaani (Groß St. Johannis), Kolga—Jaani (Klein St. Johannis), Põltsamaa (Oberpahlen), Paistu (Paistel), Pilistvere (Pillistfer), Tarvastu (Tarwast).

apriņķa pilsēta Pērnava (Pernau/Pärnu),

13 draudžu novadi (kihelkond): Audru (Audern), Vändra (Fennern), Häädemeeste (Gudmannsbach), Halliste (Hallist), Pärnu-Jaagupi (St. Jacobi), Karksi (Karkus), Mihkli (St. Michaelis), Pärnu (Pernau-St. Elisabeth), Saarde (Saara), Tõstamaa (Testama), Tori (Torgel).

 • Sāmsalas apriņķis (Arenburgische Kreis; Эзельский (Аренсбургский) уезд):

apriņķa pilsēta Ārensburga (Arenburg/Kuressaare),

16 draudžu novadi (kihelkond).

Livonijas (Rīgas) ģenerālgubernatori un Vidzemes gubernatori (1712—1917)[4]

labot šo sadaļu
 
Bijusī Livonijas ordeņa mestra Rīgas pils pa labi, pārveidota par ģenerālgubernatoru un gubernatoru rezidenci. Guberņas ģimnāzija pa kreisi (H. F. Hausvalda litogrāfija, 1829)

Rīgas gubernatori

labot šo sadaļu
 • 1712 Aleksandrs Meņšikovs (Александр Данилович Меншиков) — pildīja šo amatu kā Pēterburgas ģenerālgubernators
 • 1713—1719 Pēteris Goļicins (Пётр Алексеевич Голицын)
 • 1719—1726 Aņikita Repņins (Аникита Иванович Репнин)
 • 1727—1751 Pēteris Lasī (Peter von Lacy, Пётр Петрович Ласси, Peadar de Lása)
 • 1751—1753 Vladimirs Dolgorukovs (Владимир Петрович Долгоруков)
 • 1753—1758 Fjodors Vojeikovs (Фёдор Матвеевич Воейков) kā vicegubernators
 • 1758—1761 Vladimirs Dolgorukovs (Владимир Петрович Долгоруков)
 • 1762—1783 Džordžs Brauns (George Browne, Юрий Юрьевич Броуне, Seoirse de Brún)

Rīgas vietniecības ģenerālgubernatori

labot šo sadaļu
 
Džordžs Brauns — Livonijas ģenerālgubernators (1762—1792)
 • 1783—1791 Džordžs Brauns
 • 1792—1796 Nikolajs Repņins (Николай Васильевич Репнин), vienlaikus arī Igaunijas gubernators un Rīgas ģenerālgubernators

Vidzemes gubernatori un Rīgas ģenerālgubernatori

labot šo sadaļu
 • 1796—1798 Nikolajs Repņins, vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1798—1800 Ludvigs Nāgels (Ludwig von Nagel, Илларион Тимофеевич Нагель), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1800—1801 Pēteris fon der Pālens (Peter Ludwig von der Pahlen, Пётр Алексеевич Пален), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1801—1803 Sergejs Goļicins (Сергей Федорович Голицын), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1803—1807 Frīdrihs Bukshēvdens (Friedrich Wilhelm von Buxhoevden, Федор Федорович Буксгевден), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1807—1810 Ivans Repjevs (Иван Николаевич Репьев)
 • 1810—1812 Dmitrijs Lobanovs-Rostovskis (Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1812—1812 Johans Magnuss fon Esens (Johann Magnus von Essen, Иван Николаевич Эссен), Rīgas kara gubernators
 • 1812—1829 Filips Pauluči (Filippo Paulucci, Филипп Осипович Паулуччи), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1829—1845 Kārlis Magnuss fon der Pālens (Carl Magnus von der Pahlen, Матвей Иванович фон Пален), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1845—1848 Jevgeņijs Golovins (Евгений Александрович Головин), vienlaikus arī Igaunijas gubernators un Rīgas ģenerālgubernators
 • 1848—1861 Aleksandrs Suvorovs (Александр Аркадьевич Суворов-Рымникский), vienlaikus arī Igaunijas gubernators un Rīgas ģenerālgubernators
 • 1861—1864 Vilhelms fon Līvens (Wilhelm Heinrich von Lieven, Вильгельм Карлович фон Ливен), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1864—1866 Pēteris Šuvalovs (Петр Андреевич Шувалов), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1866 Eduards fon Baranovs (Эдуард Трофимович Баранов), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1866—1870 Pēteris Albedinskis (Пётр Павлович Альбединский), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1870—1876 Pēteris Bagrations (პეტრე ბაგრატიონი, Петр Романович Багратион), vienlaikus arī Rīgas ģenerālgubernators
 • 1876—1883 Aleksandrs fon Ikšķils-Gildenbands (Alexander von Üxküll-Güldenband, Александр фон Икскуль-Гильденбанд)
 • 1883—1885 Ivans Sevičs (Иван Егорович Шевич)
 • 1885—1895 Mihails Zinovjevs (Михаил Алексеевич Зиновьев)
 • 1895—1900 Vladimirs Surovcevs (Владимир Дмитриевич Суровцев)
 • 1901—1905 Mihails Paškovs (Михаил Алексеевич Пашков)
 • 1905—1906 Vasilijs Sologubs (Василий Устинович Соллогуб)
 • 1906—1909 Aleksandrs Mellers-Zakomeļskis (Александр Николаевич Меллер-Закомельский), vienlaikus arī pagaidu Rīgas ģenerālgubernators kara stāvokļa apstākļos
 • 1909—1914 Nikolajs Zvjagincevs (Николай Александрович Звягинцев)
 • 1914—1916 Arkādijs Kaļepovskis (Аркадий Ипполитович Келеповский)
 • 1916—1917 Nikolajs Lavrinovskis (Николай Николаевич Лавриновский)
 • 1917 Sergejs Šidlovskis (Сергей Алексеевич Шидловский) kā civilgubernators no 20. februāra līdz 18. martam
 • 1917 Andrejs Krastkalns kā Krievijas Pagaidu valdības ieceltais Vidzemes komisārs no 18. marta līdz 3. aprīlim (vietnieks Gustavs Zemgals)
 • 1917 Andrejs Priedkalns kā Vidzemes komisāra vietas izpildītājs no 3. aprīļa līdz 25. maijam (vietnieks Kārlis Ulmanis)

Etniskā sastāva atšķirības dažādos apriņķos (1897)

labot šo sadaļu
Latvijas vēsture
 
Senākās kultūras
Akmens laikmets, Senie balti, Bronzas laikmets, Dzelzs laikmets
Senlatvijas valstis un zemes
Kursa, Zemgale, Jersika, Koknese
Līvu zemes, Idumeja, Tālava, Atzele
Lotigola, Sēlija
Kristietības ienākšana
Senlatvijas tautu kristianizēšana
Livonijas krusta kari, Zobenbrāļu ordenis
Livonija
Rīgas arhibīskapija, Livonijas ordenis, Livonijas Konfederācija
Kurzemes bīskapija, Sēlijas bīskapija, Zemgales bīskapija
Jaunie laiki
Livonijas karš, Livonijas un Lietuvas reālūnija, Pārdaugavas Livonijas hercogiste
Kurzemes un Zemgales hercogiste, Kurzemes hercogistes kolonijas
Rīgas brīvpilsēta, Piltenes apgabals, Inflantijas vaivadija
Poļu-zviedru karš, Zviedru Livonija, Lielais Ziemeļu karš
Rīgas guberņa, Rīgas vietniecība, Polockas vietniecība
Kurzemes guberņa, Livonijas guberņa, Vitebskas guberņa
Jaunākie laiki
Brāļu draudze, Pirmā atmoda, Jaunlatviešu kustība
Jaunā strāva, 1905. gada revolūcija
Pirmais pasaules karš, Bēgļi, Latviešu strēlnieki, Oberosts, 1917. gada revolūcija
Latvijas valsts izveide un okupācija
Latviešu Pagaidu Nacionālā padome, Pirmais Latgales latviešu kongress, Apvienotā Baltijas hercogiste
Latvijas brīvības cīņas, Padomju Latvija
Satversmes sapulce, Parlamentārās republikas laiks, Ulmaņa diktatūra
Vācbaltiešu izceļošana, Savstarpējās palīdzības pakts ar PSRS, PSRS okupācija, Vācu okupācija, Latvijas ģenerālapgabals, Latvijas PSR
Mūsdienu Latvija
Dziesmotā revolūcija, Latvijas Tautas fronte, Neatkarības atjaunošanas deklarācija, Barikāžu laiks
Iestāšanās Eiropas Savienībā, 2008. gada finanšu krīze
Hronoloģija
Nozīmīgākie tiesību akti Latvijas vēsturē

Latvijas portāls

Pēc 1897. gada tautas skaitīšanas datiem Vidzemes guberņā bija 1 299 365 iedzīvotāji. Apriņķos bija šāds iedzīvotāju etniskais sastāvs:[5]

Apriņķis latvieši igauņi vācieši krievi ebreji poļi lietuvieši
Rīgas apriņķis 58,2% 1,1% 18,2% 11,9% 4,7% 3,5% 1,6%
Cēsu apriņķis 94,4% ... 3,5% 1,0% ... ... ...
Valmieras apriņķis 93,3% 3,2% 2,0% ... ... ... ...
Valkas apriņķis 87,9% 7,2% 2,1% 1,3% 1,1% ... ...
Veravas apriņķis 3,5% 92,7% 2,0% 1,4% ... ... ...
Pērnavas apriņķis ... 94,0% 3,7% 1,1% ... ... ...
Vīlandes apriņķis ... 97,1% 1,8% ... ... ... ...
Sāmsalas apriņķis ... 95,5% 2,6% ... ... ... ...
Tērbatas apriņķis ... 86,8% 4,4% 7,2% ... ... ...
Vidzemes guberņā kopā 43,4% 39,9% 7,6% 5,2% 1,8% 1,2% ...
Kopskaits 563 829 518 594 98 573 68 124 23 728 15 132 6 594

Vidzemes guberņas latviešu apriņķos 1897. gadā bija šāds iedzīvotāju sadalījums:

 • Rīgas apriņķī — 396 101 iedzīvotāji, no tiem 230 397 latvieši;
 • Cēsu apriņķī — 124 208 iedzīvotāji, no tiem 117 187 latvieši;
 • Valmieras apriņķī — 112 836 iedzīvotāji, no tiem 105 231 latvieši;
 • Valkas apriņķī — 120 585 iedzīvotāji, no tiem 106 016 latvieši.

Tātad kopējais iedzīvotāju skaits guberņas latviešu daļā 1897. gadā bija 753 730, bet latviešu īpatsvars tajā — 74,1%.

Izglītības iestādes (1890)

labot šo sadaļu

Pēc Brokhauza-Jefrona Lielās enciklopēdiskās vārdnīcas ziņām Vidzemes guberņā bija šādas mācību iestādes [6]:

 • Tērbatas (Jurjevas) Universitāte ar 2095 studentiem,
 • Rīgas Politehniskā augstskola ar 1025 studentiem,
 • Tērbatas Veterinārais institūts ar 290 studentiem,
 • Feldšeru skola pie Tērbatas Veterinārā institūta ar 8 studējošajiem,
 • Rīgas Garīgais seminārs ar 145 studējošajiem,
 • 16 vīriešu ģimnāzijas, 11 sieviešu ģimnāzijas,
 • 2 skolotāju semināri ar 18 studējošajiem (Vidzemes skolotāju seminārs Valkā, Tērbatas skolotāju seminārs)
 • 2 amatniecības skolas (Rīgā) ar 447 studējošajiem,
 • 3 jūrskolas ar 245 studējošajiem,
 • 48 apriņķa skolas,
 • 222 privātās skolas,
 • 140 evaņģēliski luterisko draudžu skolas un 1087 pagasta skolas,
 • 125 ortodokso draudžu skolas un 242 pagasta skolas,
 • 6 ebreju skolas,
 • 6 svētdienas skolas,
 • 3 nedzirdīgo skolas (toreiz - kurlmēmo skolas)
 
Vidzemes guberņas latviešu daļas pasta ceļi (1797). Parādīts Rīgas-Pērnavas pasta ceļa variants gar jūras krastu

1826. gadā caur Vidzemes guberņas teritoriju gāja šādi pasta ceļi:[7]

 1. Mati Laurs. Katrīna II un muižniecības autonomija Baltijā.[novecojusi saite] Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 2013, Issue 88, p. 31-44.
 2. Krievijas PSFR Tautas komisāru padomes 1917. gada 14. decembra rīkojums Nr. 93.
 3. Рескрипты и указы Екатерины II лифляндскому и эстляндскому генерал — губернатору графу Броуну об учреждении Рижского и Ревельcкого наместничеств. http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/EkaterinaII/Prib_sb/1/text.htm
 4. «skatīt arī http://whp057.narod.ru». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2007. gada 16. novembrī. Skatīts: 2008. gada 16. jūlijā.
 5. Демоскоп Weekly. Первая всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Распределение населения по родному языку и уездам 50 губерний Европейской России
 6. «Лифляндская губерния (Большой энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона)». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2019. gada 4. oktobrī. Skatīts: 2010. gada 22. janvārī.
 7. «H. von Bienenstamm: Geographischer Abriss der drei deutschen Ostsee-Provinzen Russlands, oder der Gouvernemens Ehst-, Liv- und Kurland. Riga: Deubner, 1826, 176–178 lpp.». Arhivēts no oriģināla, laiks: 2017. gada 1. martā. Skatīts: 2017. gada 17. jūlijā.

Ārējās saites

labot šo sadaļu
Valstis vai to daļas mūsdienu Latvijas teritorijā  
Pirms:
Zviedru Vidzeme
Vidzemes guberņa
17211918
Pēc:
Baltijas hercogiste (1918)
Latvijas Republika
Pirms:
Inflantijas vaivadija
Vitebskas guberņas
Latgales daļa

17721917
Pēc:
Latvijas Republika
Pirms:
Kurzemes un Zemgales hercogiste
Piltenes apgabals
Kurzemes guberņa
17951918
Pēc:
Kurzemes un Zemgales hercogiste (1918)
Latvijas Republika