Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenie locekļi jeb akadēmiķi ir daļa no Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) locekļiem, kurus ievēl LZA pilnsapulce. Viņi uz mūžu saglabā LZA akadēmiķa nosaukumu. Atbilstoši LZA Statūtiem, par LZA īstenajiem locekļiem var ievēlēt izcilus Latvijas zinātniekus līdz 70 gadu vecumam, bet viņu kopskaits nedrīkst pārsniegt 100. Akadēmiķim pārsniedzot 70 gadu vecumu, tiek atvērta vakance jauna īstenā locekļa vēlēšanām, tomēr arī pēc 70 gadu vecuma sasniegšanas viņš saglabā LZA īstenā locekļa statusu un balsstiesības.

LZA akadēmiķu saraksts labot šo sadaļu

2019. gada sākumā četru LZA nodaļu sastāvā bija sekojoši īstenie locekļi (iekavās norādīta zinātnes nozare):[1]

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa labot šo sadaļu

 1. Jānis Alnis (fizika), LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts
 2. Andris Ambainis (informātika), Latvijas Universitāte (LU)
 3. Mārcis Auziņš (fizika), LU
 4. Jānis Bārzdiņš (informātika), LU Matemātikas un informātikas institūts (LU MII)
 5. Ivars Biļinskis (informātika), Elektronikas un datorzinātņu institūts
 6. Andrejs Cēbers (fizika), LU FI
 7. Jurijs Dehtjars (fizika), Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)
 8. Oļģerts Dumbrājs (fizika), LU CFI
 9. Roberts Eglītis (fizika), LU CFI
 10. Donāts Erts (fizika), LU Ķīmiskās fizikas institūts
 11. Ruvins Ferbers (fizika), LU
 12. Agris Gailītis (fizika), LU FI
 13. Modris Greitāns (datorzinātnes), Elektronikas un datorzinātņu institūts
 14. Jānis Grundspeņķis (informātika), RTU
 15. Tālis Juhna (inženierzinātne), RTU
 16. Māris Knite (fizika), RTU
 17. Valdis Kokars (materiālzinātnes), RTU
 18. Jevgeņijs Kotomins (fizika), LU CFI
 19. Andrejs Krasņikovs (mehānika), RTU
 20. Andris Krūmiņš (fizika), LU CFI
 21. Aleksejs Kuzmins (fizika), LU CFI
 22. Ivars Lācis (fizika), LU
 23. Oļģerts Lielausis (fizika), LU FI
 24. Imants Matīss (mehānika), LZA
 25. Jurijs Merkurjevs (informātika), RTU
 26. Andris Ozols (fizika), RTU
 27. Juris Purāns (fizika), LU CFI
 28. Leonīds Ribickis (enerģētika), RTU
 29. Uldis Rogulis (fizika), LU CFI
 30. Mārtiņš Rutkis (fizika), LU CFI
 31. Andrejs Siliņš (fizika), LZA
 32. Linards Skuja (fizika), LU CFI
 33. Jānis Spīgulis (fizika), LU
 34. Pēteris Šipkovs (enerģētika), Fizikālās enerģētikas institūts
 35. Aleksandrs Šostaks (matemātika), LU MII
 36. Andris Šternbergs (fizika), LU CFI
 37. Ivars Tāle (fizika), LU CFI

Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa labot šo sadaļu

 1. Oskars Kalējs (medicīna), RSU
 2. Arvīds Barševskis (bioloģija), Daugavpils Universitāte
 3. Pēteris Cimdiņš (ekoloģija), LZA
 4. Maija Dambrova (farmācija), Latvijas Organiskās sintēzes institūts (LOSI), RSU
 5. Gunārs Duburs (ķīmija), LOSI
 6. Jekaterina Ērenpreisa (bioloģija), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (LBMC)
 7. Andrejs Ērglis (medicīna), LZA, LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts
 8. Dace Gardovska (medicīna), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)
 9. Jānis Gardovskis (medicīna), RSU
 10. Jānis Grabis (materiālzinātnes), RTU Neorganiskās ķīmijas institūts
 11. Elmārs Grēns (bioloģija), LBMC
 12. Kristaps Jaudzems (ķīmija), Latvijas Organiskās sintēzes institūts
 13. Aigars Jirgensons (ķīmija), LOSI
 14. Mārtiņš Kalniņš (ķīmija), RTU
 15. Ivars Kalviņš (ķīmija), LOSI
 16. Valdis Kampars (ķīmija), RTU
 17. Jānis Kloviņš (bioloģija), LBMC
 18. Vija Zaiga Kluša (medicīna), LU
 19. Māris Kļaviņš (vides zinātnes), LU
 20. Ēriks Kupče (ķīmija),
 21. Mārcis Leja (medicīna), LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūts
 22. Sandra Lejniece (medicīna), RSU
 23. Aivars Lejnieks (medicīna), RSU
 24. Edgars Liepiņš (farmācija), LOSI
 25. Edvards Liepiņš (ķīmija), LOSI
 26. Aija Linē (bioloģija), LBMC
 27. Tālis Millers (ķīmija), LZA
 28. Ruta Muceniece (medicīna), LU
 29. Indriķis Muižnieks (bioloģija), LU
 30. Modra Murovska (medicīna), RSU Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
 31. Aigars Pētersons (medicīna), RSU
 32. Valdis Pīrāgs (medicīna), LU, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS)
 33. Rafails Rozentāls (medicīna), PSKUS
 34. Nikolajs Sjakste (bioloģija), LU
 35. Edgars Sūna (ķīmija), LOSI
 36. Kaspars Tārs (bioloģija), LBMC
 37. Pēteris Trapencieris (ķīmija), LZA, LOSI
 38. Māris Turks (ķīmija), RTU
 39. Raimonds Valters (ķīmija), LZA, RTU
 40. Grigorijs Veinbergs (ķīmija), LOSI
 41. Andris Zeltiņš (bioloģija), Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 42. Andris Zicmanis (ķīmija), LU

Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa labot šo sadaļu

 1. Valdis Bērziņš (vēsture), LU Latvijas vēstures institūts (LU LVI)
 2. Juris Bojārs (tiesību zinātnes), LU
 3. Maija Burima (literatūrzinātne), LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts (LU LFMI)
 4. Andris Caune (arheoloģija), LZA
 5. Saulvedis Cimermanis (etnoloģija), LU LVI
 6. Ausma Cimdiņa (literatūrzinātne), LU Humanitāro zinātņu fakultāte
 7. Ina Druviete (valodniecība), LU
 8. Inesis Feldmanis (vēsture), LU
 9. Māra Grudule (literatūrzinātne), LU
 10. Viktors Ivbulis (literatūrzinātne), LZA
 11. Ilga Jansone (valodniecība), LU Latviešu valodas institūts
 12. Ēriks Jēkabsons (vēsture), LU
 13. Tālavs Jundzis (politoloģija), LZA
 14. Benedikts Kalnačs (literatūrzinātne), LU LFMI
 15. Raita Karnīte (ekonomika), LZA
 16. Jānis Krastiņš (arhitektūra), RTU
 17. Juris Krūmiņš (demogrāfija), LU
 18. Maija Kūle (filozofija), LU Filozofijas un socioloģijas institūts
 19. Janīna Kursīte-Pakule (literatūrzinātne), LU
 20. Dace Markus (valodniecība), Liepājas Universitāte
 21. Valdis Muktupāvels (māksla), LU
 22. Ieva Ose (arheoloģija), LU LVI
 23. Remigijs Počs (ekonomika), RTU
 24. Ojārs Spārītis (mākslas zinātnes), LZA, Latvijas Mākslas akadēmija
 25. Aivars Stranga (vēsture), LU
 26. Inna Šteinbuka (ekonomika),
 27. Igors Šuvajevs (filozofija), LU Filozofijas un socioloģijas institūts
 28. Juris Tālivaldis Urtāns (kultūras vēsture), Latvijas Kultūras akadēmija
 29. Edvīns Vanags (ekonomika),
 30. Vera Vāvere (literatūrzinātne), LZA
 31. Andrejs Veisbergs (valodniecība), LU
 32. Vaira Vīķe-Freiberga (psiholoģija, folkloristika),
 33. Guntis Zemītis (vēsture), LU LVI
 34. Jānis Zilgalvis (māksla),
 35. Gunita Zariņa (vēsture), LU
 36. Pēteris Zvidriņš (ekonomika), LU

Lauksaimniecības un meža zinātņu nodaļa labot šo sadaļu

 1. Bruno Andersons (materiālzinātnes), Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts (LVKĶI)
 2. Tālis Gaitnieks (mežzinātne), Mežzinātnes institūts "Silava"
 3. Aleksandrs Jemeļjanovs (lauksaimniecības zinātnes), LZA
 4. Edīte Kaufmane (lauksaimniecības zinātnes), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
 5. Aldis Kārkliņš (lauksaimniecības zinātnes), LLU
 6. Oļģerts Krastiņš (ekonomika), LZA
 7. Irina Pilvere (lauksaimniecības zinātnes), LLU
 8. Īzaks Rašals (bioloģija), LU Bioloģijas institūts
 9. Baiba Rivža (ekonomika), LZA, LLU
 10. Nikolajs Vederņikovs (ķīmija), LVKĶI
 11. Aivars Žūriņš, (koksnes ķīmija), Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Mirušie akadēmiķi (pēc 2017) labot šo sadaļu

Atsauces labot šo sadaļu