Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas himna (krievu: Гимн Латви́йской Сове́тской Социалисти́ческой Респу́блики) bija Latvijas PSR oficiālā himna tās pastāvēšanas laikā. Tās vārdu autori bija Fricis Rokpelnis un Jūlijs Vanags, bet mūzikas autors — Anatols Liepiņš.

Himna tika apstiprināta 1945. gada 19. jūlijā ar Latvijas PSR Augstākās padomes prezidija dekrētu. Tajā bija noteikts, ka himnas oficiāla izpildīšana republikā tiek ieviesta ar 1945. gada 5. augustu.[1] Sākotnējais teksts tika mainīts, jo tajā bija vārdi arī par Staļinu. Ilgāku laiku Latvijas PSR himnas tekstu atskaņoja kā orķestra skaņdarbu. Jaunais teksts, kas bija spēkā līdz 1990. gadam, tika pieņemts 1977. gadā. Himnas tekstam pastāvēja arī tulkojums krievu valodā, kurš bija oficiāls. Šīs himnas izpildīšana Latvijā ir aizliegta sapulcēs, gājienos un piketos.[2]

1990. gadā LPSR Augstākā Padome pasludināja par LPSR Valsts himnu K. Baumaņa Dievs, svētī Latviju. [3]

Vārdi labot šo sadaļu

Himnas vārdi latviski[4] Oficiālais tulkojums krieviski[5]
Šai zemē visdārgā mēs brīvību guvām,
Te paaudžu paaudzēm laimīgam dzimt,
Te šalc mūsu jūra, te zied mūsu druvas,
Te skan mūsu pilsētas, Rīga te dimd.
Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!
Mēs cēlāmies, verdzības važas lai rautu,
Par gadsimtu cīņām ik vieta vēl teic.
Vien biedros ar diženās Krievzemes tautu
Mēs kļuvām par spēku, kas pretvaru veic.
Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!
Pa Ļeņina ceļu uz laimi un slavu
Ar Oktobra karogu iesim mūždien.
Mēs sargāsim Padomju Tēvzemi savu
Līdz pēdējai asiņu lāsei ikviens.
Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!
Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!
Свободен навеки народ наш счастливый,
Путь светлый для всех поколений открыт.
Шумит наше море, цветут наши нивы,
В семье городов наша Рига гремит.
Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!
Не раз мы за волю ходили походом,
Бесправия цепи пытались разбить,
Лишь в дружбе незыблемой с русским народом
Смогли мы неправду и зло победить.
Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!
Под знаменем Ленина к счастью и славе
Путем Октября мы победно идем.
Верны мы великой Советской державе
И кровь за нее, если надо, прольем!
Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!
Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!

Atšķirības 1945. gada versijā labot šo sadaļu

1. pantā: Te mirdz mūsu pilsētas, Rīga te dimd.

2. pantā: Mēs kļuvām par spēku, kas naidnieku veic.

3. pantā: Ar Staļinu sirdī mēs iesim mūždien.

1977. gada krievu tulkojumā veiktas ne tikai latviešu tekstam atbilstošas maiņas, bet arī pilnīga poētiska pārstrāde. Staļina laiku teksts pieejams [6].

Piezīmes un atsauces labot šo sadaļu

Ārējās saites labot šo sadaļu