Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē

Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ), līdz 1972. gadam Latviešu apvienība Austrālijā (LAA) ir 1951. gadā izveidota trimdas latviešu centrālā organizācija, kas pārstāv latviešu organizācijas Austrālijā un Jaunzēlandē. Tā arī uzņem individuālus un mūža biedrus.

LAAJ mērķi, darbojoties demokrātiskā garā, ir veicināt:

a) Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu un latviešu organizāciju sadarbību sabiedriskā, kultūras un palīdzības laukā; b) latviskās kultūras veidošanu un saglabāšanu Austrālijā un Jaunzēlandē; c) sadarbību ar organizācijām un valsts iestādēm Latvijā un d) sadarbību ar latviešu organizācijām citās zemēs.

LAAJ birojs atrodas Reinelā (Reynella) Dienvidaustrālijā.

Pirmo latviešu organizāciju Austrālijā nodibināja 1913. gadā, bet 1928. gadā pulciņa biedri nodibināja Sidnejas Latviešu klubu, tas apvienoja nacionāli noskaņotus latviešus, kas atbalstīja neatkarīgo Latviju. No 1931. gada līdz 1940. gadam ik gadu notika Līgo svētku un 18.novembra sapulcēšanās. Pēc Otrā pasaules kara 1947. gadā iniciatoru grupa Sidnejā nodibināja Austrālijas Latviešu labdarības biedrību (ALLB). Dibinātājos bija Kārlis Nīcis, Felikss Brūvelis un Kārlis Šics. Biedru skaits, latviešu ieceļotāju skaitam pieaugot, strauji palielinājās. Attīstījās arī sabiedriski-kulturālās aktivitātes. Darbojās literārā sekcija, teātris, sporta kopa, tūristu kopa, koris. ALLB bija dibināta kā labdarības biedrība, tai nebija juridiskas personas tiesību un tā nevarēja iegūt nekustamus īpašumus. Bija jāizstrādā jauni statūti un, ALLB likvidējot, jārada biedrību, kas varētu iegādāties īpašumu, kur latvieši varētu satikties un veidot savu kultūras dzīvi.[1] Laikā no 1948. līdz 1951. gadam Austrālijā un Jaunzēlandē ieradās ap 30 000 latviešu bēgļu no Eiropas. 1951. gada 22. jūlijā nodibinājās Latviešu apvienība Austrālijā (LAA) un gadu vēlāk afiliētais Kultūras fonds. 1972. gadā, paņemot savā paspārnē arī Jaunzēlandes latviešus, LAA pārvērtās par LAAJ.[2]

Ārējās saites

labot šo sadaļu