Krustpils rajons
Novietojums
Galvenie dati
Rajona centrs:: Krustpils
Platība : 2 000 km²
Iedzīvotāju skaits: 46 563 cilv.
Pilsētas Krustpils
Robežojās ar Pļaviņu rajonu
Madonas rajonu
Preiļu rajonu
Līvānu rajonu
Jēkabpils rajonu
Mājaslapa

Krustpils rajons bija administratīvā iedalījuma vienība LPSR sastāvā no 1950. līdz 1962. gadam. Tas atradās Latgalē Daugavas labajā pusē un robežojās ar Pļaviņu, Madonas, Preiļu un Līvānu un Jēkabpils rajoniem.

Izveide labot šo sadaļu

1949. gada 31. decembra administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Jēkabpils apriņķis tika sadalīts Jaunjelgavas, Jēkabpils, Aknīstes, Neretas, Pļaviņu un Krustpils rajonos.[1] No 1952. gada 7. aprīļa līdz 1953. gada 21. aprīlim Krustpils rajons ietilpa Daugavpils apgabalā.

Likvidācija labot šo sadaļu

1962. gada 17.aprīlī ar Latvijas PSR Augstākās padomes Prezidija dekrētu Nr.17 "Par Latvijas PSR Jēkabpils un Krustpils rajonu apvienošanu" Krustpils rajons tika likvidēts. Apvienotais rajons tika nosaukts par Jēkabpils rajonu, jo 1960. gadu sākumā valstī valdīja antireliģiska kampaņa, kas nepieļāva, ka jaunizveidotā rajona nosaukumā būtu vārds Krustpils, kas saistīts ar reliģiju un baznīcu.[2]

Krustpils rajons kā administratīvi teritoriālā iedalījuma vienība pastāvēja vairāk ka 12 gadus. Krustpils pilsēta bija rajona administratīvais, saimnieciskais un kultūras centrs. Krustpils rajonam bija savs laikraksts "Dzirkstele".

Atsauces labot šo sadaļu

  1. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts "Par lauku rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā"
  2. Avotiņa Ruta. Krustpils pagasts. Rīga, 2012. 37.-38.lpp.