Kramenīca

Kramenīca ir šaujamierocis ar krama uzsitiena atslēgu. Tās nomainīja ieročus ar degļa atslēgu, jo bija drošākas, un rata atslēgu, jo bija lētākas. Krama atslēgas būtiska priekšrocība bija iespēja izmantot "drošinātāja" stāvokli. Salīdzinājumā ar musketēm kramenīcām bija lielāka ātršāvība, kā arī mazāks garums, masa un kalibrs. Apbruņojumā tika lietots no 17. līdz 19. gadsimtam, kad tās aizvietoja ar vītņstobra šautenēm.

Krama atslēga