Korekcijas manevrs vai koriģējošais manevrs ir manevrs, kas tiek veikts, lai "izlabotu" kosmiskā aparāta kustību. Atšķirībā no orbitālā manevra, korekcija neparedz lidojuma virziena maiņu. Korekcijas uzdevums ir kosmiskā aparāta reālās kustības trajektorijas kļūdu izlabošana attiecībā pret paredzēto trajektoriju, ja tā neparedzētu iemeslu dēļ ir izmainījusies.