Korejiešu īpašvārdu atveidošana

Korejiešu valodas īpašvārdu atveidošana latviešu valodas vidē tiek veikta pēc fonētiskās transliterācijas principa. Korejiešu valodas hangila burti tiek pārlikti latviešu valodas ortogrāfijā pēc to formālās vērtības, pakļaujot vārdus gramatizācijai.

Pēc šiem noteikumiem atveidojami Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas cilvēku personvārdi un ģeogrāfiskie nosaukumi. Korejiešu izcelsmes personvārdi sastopami arī ASV, Kanādā, Austrālijā, Krievijā, Ķīnā, Japānā, retāk citur pasaulē. Atveidojot citu pasaules reģionu korejiešu izcelsmes personu vārdus, jāņem vērā šajā zemē pieņemtā izrunas prakse un vārdu pierakstu sistēmas.

Praktiskā atveidošanaLabot

Praktiski korejiešu īpašvārdu atveidošanu ir iespējams veikt vai nu no kādas no oficiālajām transliterācijas sistēmām, vai no hangila rakstības.

Atveidošana no transliterācijasLabot

Divas visbiežāk lietotās korejiešu valodas transliterācijas sistēmas ir Makkūna-Reishauera transliterācija (tiek lietota galvenokārt Ziemeļkorejā) un jaunā (revidētā) transliterācija (tiek lietota galvenokārt Dienvidkorejā). Abas transliterācijas sistēmas ir pilnībā fonētiskas, bet ērtāk ir lietot Makkūna-Reishauera sistēmu, jo tajā viennozīmīgi ir apzīmēts balsīgo/nebalsīgo līdzskaņu pozicionālais lietojums, aspirēto līdzskaņu lietojums un patskaņu lietojums. Jaunajā sistēmā šie aspekti ir jāatceras un neskaidrību gadījumā jāpiesaista nosaukuma hangila forma. Neviena no nosauktajām transliterācijas sistēmām neataino garo paskaņu lietojumu, tādēļ garie patskaņi latviski netiek atveidoti.

Televīzijā, presē un internetā korejiešu vārdi bieži tiek pierakstīti pēc shēmas, kas paredzēta vārdu pēc iespējas tuvākai izrunai angļu valodā pēc angļu ortogrāfijas normām. Šādas vārdu formas pareizi latviskot praktiski nav iespējams. Piemēram, korejiešu uzvārdu 박 šajā sistēmā pieraksta Park (Makkūna-Reishauera Pak, jaunajā sistēmā Bak), lai angliski tas tiktu izrunāts [paːk], nevis [pæk] vai [bæk].

Atveidošana no hangilaLabot

 
Kim Yŏn-a / Gim Yeon-a; sadalīts pa zilbēm
 
[kim.jʌn.a]; atšifrēts pa burtiem

Atveidojot īpašvārdus no hangila rakstības, ievērojami šādi etapi:

  • Pārliecināties, ka vārds rakstīts hangila rakstībā, nevis otrajā korejiešu rakstu formā — handžā. Piemēram: korejiešu daiļslidotājas Kimas Jonas vārds hangilā — 김연아 un handžā — 金姸兒.
  • Sadalīt vārdu pa zilbēm. Korejiešu valodā tiek ievērots stingrs rakstības princips, vārdus veidojot no zilbju blokiem un katru zilbi veidojot no atsevišķām rakstu zīmēm čamo.
  • Atšifrēt zilbju saturu pa skaņām. Zilbe parasti sastāv no divām vai trijām daļām: iniciāles, mediāles un fināles. Iniciāle parasti ir līdzskanis, mediāle — patskanis vai divskanis, fināle — līdzskanis vai līdzskaņu klasteris. Gadījumos, kad zilbe sākas ar patskani vai divskani, iniciāles vietā tiek lietots čamo ㅇ (Kimas Jonas vārda 김연아 otrā un trešā zilbe sākas ar šādu simbolu). Parasti čamo tiek kārtoti secībā "no kreisās uz labo un uz leju". Gadījumos, kad mediāle ir horizontāls simbols, tiek lietots kārtojums "no augšas uz leju" (읍).
Biežāk sastopamie kārtojumu veidi:
iniciāle mediāle
iniciāle
mediāle
iniciāle med.
2
med. 1

산 (Sosana), 산 (Osana), 정부 (Ijdžonbu)

iniciāle mediāle
fināle
iniciāle
mediāle
fināle
iniciāle med.
2
med.
fināle

(Tedžona), 포 (Mokpho), 주 (Kvandžu)

iniciāle mediāle
fināle 1 fināle 2
iniciāle
mediāle
fināle 1 fināle 2
iniciāle med.
2
med.
fin. 1 fin. 2
  • Sadalīt īpašvārdu pa atsevišķiem vārdiem. Sevišķi attiecas uz personvārdiem, kur jānodala uzvārds no vārda. Uzvārds parasti ir pirmajā pozīcijā un sastāv no vienas zilbes. Vārds parasti sastāv no divām pēdējām zilbēm. Uzvārdiem un vārdiem, kas nav nelokāmi (nebeidzas ar patskani), jāpievieno attiecīgās dzimtes galotni. Latviskojot, pēc tradīcijas, tiek saglabāta "otrādā" uzvārda — vārda secība.
  • Nofiksēt nebalsīgos/balsīgos līdzskaņus. Korejiešu valodā tiek ievērots skaņu harmonijas princips, saskaņā ar ko vārda pirmā zilbe sākas ar nebalsīgu vai aspirētu līdzskani, pārējās — ar balsīgu vai aspirētu. Tas attiecas uz līdzskaņiem ㅂ (p~b), ㄷ (t~d), ㅈ (ʨ~ʥ), ㄱ (k~g).

TabulaLabot

Hangils IPA Transliterācija Latviskā
transkripcija
Piemērs Atveidojums
latviski
JT M-R Hangils Jaunajā
transliterācijā
Makkūna-Reishauera
transliterācijā
LĪDZSKAŅI
p~b b p, b p
b
부산
의정부
Busan
Uijeongbu
Pusan
Ŭijŏngbu
Pusana
Ijdžonbu
pp pp p
pʰ~bʱ p p’ ph 목포 Mokpo Mokp’o Mokpho
m m m m 마산 Masan Masan Masana
t~d d t, d t
d
대전
진도
Daejeon
Jindo
Taejŏn
Chindo
Tedžona
Čindo
tt tt t
tʰ~dʱ t t’ th 태백 Taebaek T'aebaek Thebeka
n n n n 안성 Anseong Ansŏng Ansona
ʨ~ʥ j ch, j č
제주
광주
Jeju
Gwangju
Cheju
Kwangju
Čedžu
Kvanu
ʨ͈ jj tch č
ʨʰ~ʥʱ ch ch’ čh 청진시 Cheongjin Ch'ŏngjin Čhondžina
k~g g k, g k
g
경기도
경기도
Gyeonggi-do
Gyeonggi-do
Kyŏnggi-do
Kyŏnggi-do
Kjongido
Kjongido
kk kk k
kʰ~ɡʱ k k’ kh
ŋ ng ng n 경기도 Gyeonggi-do Kyŏnggi-do Kjongido
s s s s 서산 Seosan Sŏsan Sosana
ss ss s
l~ɾ l, r l, r l (zilbes beigas vai pēc cita ㄹ)
r (starp patskaņiem)
n (citos gadījumos)
서울
사리원
압록강
Seoul
Sariwon
Amrokgang
Sŏul
Sariwŏn
Amrokkang
Seula
Sarivona
Amnokgana
ɦ h h h 해주 Haeju Haeju Hedžu
- - - - neatveido
PATSKAŅI
i i i i 익산 Iksan Iksan Iksana
e e e e 김제 Gimje Kimje Kimdže
ɛ ae ae e 김해 Gimhae Kimhae Kimhe
a a a a 안성 Anseong Ansŏng Ansona
o o o o 오산 Osan Osan Osana
u u u u 울산 Ulsan Ulsan Ulsana
ʌ eo ŏ o 전주 Jeonju Chŏnju Čondžu
ɯ eu ŭ i 강릉 Gangneung Kangnŭng Kannina
DIVSKAŅI
je ye ye je 혜산 Hyesan Hyesan Hjesana
yae yae je
ja ya ya ja 량강도 Ryanggang-do Ryanggang-do Rjangando
jo yo yo jo 용인 Yongin Yongin Jonina
ju yu yu ju
yeo jo 경기도 Gyeonggi-do Knggi-do Kjongido
ɯi ui ŭi ij 의정부 Uijeongbu Ŭijŏngbu Ijdžonbu
wi wi wi vi
we we we ve
wae wae ve 왜관 Waegwan Waegwan Vegvana
wa wa wa va 광주 Gwangju Kwangju Kvandžu
wo vo 영월 Yeongwol Yŏngl Jonvola
we oe oe ve 회령 Hoeryeong Hoeryŏng Hverjona

Ārējās saitesLabot