Komunistiskās partijas manifests

Komunistiskās partijas manifests - Kārļa Marksa un Frīdriha Engelsa darbs, kurā paustas klasiskā marksisma pamatnostādnes. Pirmo reizi publicēts 1848. gada 21. februārī. Pazīstams arī kā Komunisma manifests un ir viens no ietekmīgākajiem politiskajiem traktātiem. Manifestā tiek skaidrots kā ar proletariāta revolūcijas palīdzību komunisti pārņemtu varu no buržuāzijas un izveidotu sociālistisku sabiedrību.

PSRS pastmarka, izdota par godu Komunistiskās partijas manifesta publicēšanas simtgadei

AutoriLabot

Lai gan Manifesta titullapā tiek norādīts, ka Komunistiskās partijas manifests ir Kārļa Marksa un Frīdriha Engelsa kopdarbs, Engelss 1883. gadā ievadā Manifesta vācu izdevumam norāda, ka būtībā tas ir Marksa darbs un pamatidejas pieder tikai Marksam.[1] Pašā Manifestā ir norādes, ka teksts ir dažādu valstu komunistu kopdarbs.[2]

Izdošanas vēstureLabot

Komunistiskās partijas manifests pirmo reizi tika izdots 1848. gadā Londonā vācu valodā. Tulkojumu angļu valodā tika izdots 1850. gadā. Laikā no 1872. gada līdz 1890. gadam Manifests tika vairākkārtīgi rediģēts, pievienojot arī jaunu priekšvārdu: 1872. gadā vācu izdevumam, 1882. gadā krievu izdevumam, 1883. gadā vācu izdevumam un 1888. gadā angļu izdevumam. 1888. gada izdevumu tulkoja Semjuels Mūrs (Samuel Moore) un tas joprojām ir visvairāk izmantotais angliskais Manifesta variants.

 
Komunistiskās partijas manifests

SatursLabot

Manifests sastāv no ievada, trim daļām un nobeiguma.

Kārlis Markss un Frīdrihs Engelss izvirza nostādni, ka sabiedrība, izgājusi trīs ekspluatācijas stadijas (verdzību, feodālismu un kapitālismu), beigās nonāks komunismā. Šī nostādne kopā ar ekonomisko determinismu veido vēsturiskā materiālisma koncepciju, kas ir centrālā komunistiskā koncepcija. Tiek uzskatīts, ka kapitālisms ir kļuvis par progresa šķērsli un jāmaina pret proletariāta diktatūru, kas savukārt uzcels sociālistisku sabiedrību.

AtsaucesLabot

  1. Marx and Engels, The Communist Manifesto, introduction by Martin Malia (New York: Penguin group, 1998), pg. 35 ISBN 0-451-52710-0
  2. Marx and Engels, The Communist Manifesto, pg. 49 ISBN 0-451-52710-0

Ārējās saitesLabot