Kolonāde

vienādu kolonnu rinda, kas balsta siju vai arku pārsegumu; telpa, ko ierobežo kolonnu rinda

Kolonāde (franču: colonnade) — arhitektūrā kolonnu rinda vai vairākas rindas, kas apvienotas ar horizontālu pārsedzi. Kolonādes var būt pielietotas portiku vai galeriju veidā, kas piekļaujas ēkai, kas apvieno tās nošķirtos apjomus un vizuāli savieno ēku ar blakus esošos pagalmus vai laukuma telpu (piemēram, Svētā Pētera laukuma kolonāde Vatikānā[1]), kā arī ar apkārtējo dabu. Kolonāde var būt arī patstāvīga būve.

Atēnu agoras stojas kolonāde no iekšpuses.

Izmantojot kolonādes ēku iekšpusē, ar tām nodala lielas zāles un izmanto, lai sadalītu un vienlaicīgi apvienotu parādes interjera atsevišķās daļas.

No vienas puses slēgtas kolonādes sauc par stojām. Kā vienu no pazīstamām šāda veida celtnēm varētu minēt Kanta kapu pie Kēnigsbergas katedrāles, kuru kādreiz sauca "stoa Kantiana".