Kerzona līnija

1919. gadā piedāvāta demarkācijas līnija starp Polijas Otro republiku un Krievijas PFSR Poļu-padomju kara laikā

Kerzona līnija ir demarkācijas līnja starp Polijas Otro republiku un Krievijas Padomju Sociālistisko Republiku, ko 1919. gada Parīzes miera konferencē ierosināja Apvienotās Karalistes ārlietu ministra Džordža Kerzona vadīta darba grupa. To poļi noraidīja un pēc Poļu—padomju kara saglabāja savas robežas līdz Otrajam pasaules karam. 1946. gadā, pēc pasaules kara, Kerzona līnija tika izmantota robežas novilkšanai starp Polijas Tautas Republiku un Padomju Savienību. Mūsdienās tā aptuveni atbilst Polijas robežai ar Baltkrieviju un Lietuvu.

Kerzona līnija (zilā krāsā) aptuveni atbilst mūsdienu Polijas un Baltkrievijas, kā arī Polijas un Lietuvas robežai

Pastāvēja divas piedāvātās Kerzona līnijas — A un B.