Individuālisms ir morāla nostāja, politiskā filozofija un ideoloģija, kuras pamatā ir indivīda morālā vērtība un indivīda tiesības uz absolūto brīvību un absolūtām tiesībām. Individuālisma piekritēji atbalsta indivīda pašnoteiktus mērķus un vēlmes, augsti vērtē neatkarību un pašpaļāvību, noraidot ārēju iejaukšanos no autoritātes, institūciju, sabiedrības vai ģimenes puses, lai ietekmētu indivīda intereses un rīcību.

Līdzīga veida filozofiskas nostādnes, kuru centrā ir indivīds un tā vēlmes, ir klasiskais liberālisms, klasiskais libertisms, eksistenciālisms un anarhisms. Individuālismu mēdz pretstatīt kolektīvismam.

Ārējās saites labot šo sadaļu