Iedzīvotāju migrācija

cilvēku pastāvīgās dzīves vietas maiņa

Migrācija ir cilvēka pārvietošanās, pārcelšanās no vienas vietas uz citu. Cilvēku ieceļošana valstī vai izceļošana no tās ir ārējā migrācija. Pārvietošanās pa valsts iekšieni ir iekšējā migrācija. Emigrācija ir piespiedu vai brīvprātīga iedzīvotāju izceļošana no savas valsts. Imigrācija ir kādas valsts pilsoņu ieceļošana citā valstī ekonomisku, militāru, politisku, reliģisku vai citu iemeslu dēļ.

Vācieši Berlīnē brīvi pārceļas pārkāpjot mūri