Iedzīvotāju migrācija

cilvēku pastāvīgās dzīves vietas maiņa

Migrācija attiecībā uz cilvēkiem ir to pārvietošanās, piemēram, pārcelšanās no vienas vietas uz citu. Cilvēku ieceļošana valstī vai izceļošana no tās ir ārējā migrācija. Pārvietošanās pa valsts iekšieni ir iekšējā migrācija. Emigrācija ir piespiedu vai brīvprātīga iedzīvotāju izceļošana no savas valsts. Imigrācija ir kādas valsts pilsoņu ieceļošana citā valstī ekonomisku, militāru, politisku, reliģisku vai citu iemeslu dēļ. Svārstmigrācija ir cilvēku regulāra pārvietošanās turp un atpakaļ, piemēram, uz darbu.

Vācieši Berlīnē brīvi pārceļas pārkāpjot mūri