IEEE darba grupa ar numuru 802.16 tika radīta 1999. gadā, IEEE 802 LAN/MAN standartu komitejas paspārnē, lai nodarbotos ar platjoslas bezvadu tīklu standartu izstrādi ar nosaukumu WirelessMAN. Taču, pateicoties industrijas izveidotajai grupai ar nosaukumu WiMAX forum, kuras galvenais uzdevums ir aparatūras savietojamības un sertifikācijas programmas, mūsdienās WiMAX ir de-facto nosaukums IEEE 802.16 standartu kopai.

802.16 standarti labot šo sadaļu

Pirmais standarts tika apstiprināts 2001. gada decembrī. Tas aprakstīja punkts-daudzpunkts platjoslas bezvadu datu pārraides sistēmas, darbojošās 10-66 GHz frekvenču joslās, izmantojot vienas nesējfrekvences (Single carrier) fizikālā līmeņa (PHY) realizāciju.

802.16a bija pirmais papildinājums, kas aprakstīja sistēmas 2-11 GHz frekvencēs, pievienojot imainītu PHY standartu, kas tagad ietvēra arī OFDM un OFDMA modulācijas. 802.16a tika apstiprināts 2003. gada janvārī.

802.16c papildināja 802.16a ar 10-66 GHz frekvenču joslām.

2003. gada septembrī tika uzsākts projekts 802.16REVd, kura uzdevums bija saskaņot 802.16 ar Eiropas Telekomunikāciju Standartu institūta (European Telecommunications Standards Institute - ETSI) izstrādāto HIPERMAN standartu. Projekts noslēdzās 2004. gadā un tika apstiprināts jauns standarts — IEEE 802.16-2004, kurš aizstāja agrākos 802.16 a/b/c

2006. gada sākuma IEEE darba grupa ir pabeigusi darbu arī pie ilgi gaidītās standarta mobilās versijas. 2006. gada 28. februārī ir publicēts papildinājums IEEE 802.16e-2005, kurš specificē fiksētas un mobilas platjoslas bezvadu sistēmas, uzturošas mobilus lietotāju terminālus, licencētajās frekvenču joslās līdz 6GHz.

Šobrīd notiek darbs pie 802.16eRev2, kurš konsolidētu 802.16-2004, 802.16e un citus (piemēram, 802.16f-2005 — Management Information Base) šīs grupas standartus vienotā dokumentā.

Iesakām aplūkot labot šo sadaļu

WiMAX

Ārējās saites labot šo sadaļu