Hermans Balke

(Pāradresēts no Hermanis Balke)

Hermanis Balke (Hermann Balke, arī Hermann Balko, Hermann Balco, Hermann Balk, latīņu: Hermannus Falco, miris 1239.) bija pirmais Vācu ordeņa mestrs Livonijā 1237.V-1239.5.III., vienlaicīgi arī Prūsijas mestrs (1230—1239).

Livonijas mestra zīmogs ar uzrakstu "(Sigillum) (Com)MENDATORIS DOM(us) (the)VTO(nic)I IN LIVONIA" - "Vācu ordeņa komandiera Livonijā zīmogs".

DzīvesstāstsLabot

  • Hermanis Balke droši vien cēlies no Vācijas vidienes, bet tuvāka dzimšanas vieta nav zināma (Fenske, Militzer, 1993).
  • 1219.-1230. gadā viņš bija Vācu ordeņa vācmestrs.
  • 1230. gadā viņš tika izvēlēts par Vācu ordeņa Prūsijas zemes mestru.
  • 1237. gadā pēc Zobenbrāļu sagrāves Saules kaujas laukā viņš tika iecelts par zemes mestru arī Livonijas un Igaunijas zemēs
  • 1238. gadā viņš Stensbijas līgumā vienojās ar Dānijas karali Valdemāru II par Ziemeļigaunijas sadalīšanu
  • 1239. gadā Hermanis Balke Rīgas bīskapa Nikolaja un citu ordeņa brāļu neapmierinātības dēļ bija spiests atstāt Livoniju un doties pie Vācu ordeņa virsmestra, kas viņu atbrīvoja no amatiem.

DokumentiLabot

Rusova Livonijas hronika par mestru Balki:

"Tad iecēla 1238.gadā par pirmo Vācu ordeņa mestri Livonijā Hermani Balku, no dažiem sauktu, varbūt viņa slaveno darbu dēļ, par "Falku" (vanagu). Pirms iecelšanas viņš 7 gadus bija bijis zemes mestris Prūsijā. Šis mestris pirmais ieveda Livonijā Vācu ordeņa tērpu un iekārtu.

Tā izbeidzās Zobenbrāļu ordenis Livonijā un iesāka savu darbību Vācu ordenis.

Šī mestŗa laikā ar ķeizara Fridriķa II. piekrišanu un pāvesta vidotājību, kuŗš bija nosūtījis uz Livoniju greznu sūtniecību, atdeva, kauču nelabprāt, Dānijas ķēniņa rīcībā Rēveli ar apkārtējām zemēm. Par to Dānijas ķēniņš atdāvināja Vācu ordenim Livonijā visu Jervi uz mūžīgiem laikiem. Viņš sūtīja arī lielu kaŗaspēku ordenim palīgā pret nekristīgiem".

Skatīt arīLabot

Politiskie un sabiedriskie amati un pozīcijas
Priekštecis:
Zobenbrāļu ordeņa mestrs
Folkvīns
Livonijas Ordeņa mestrs
1237. gada maijs — 1239. gada marts
Pēctecis:
Dītrihs fon Groningens