Helēniešu valodas

Helēniešu valodas ir indoeiropiešu valodu saimes atzars. Tas ietvēra vairākas jau izmirušas valodas, no kurām dzīva mūsdienās atlikusi vien grieķu valoda.