Grafomānija

Grafomānija (no grieķu: γρᾰ́φω (gráfō) — 'rakstīt' un μανία (mania) — 'ārprāts, tieksme') ir slimīga, pastiprināta tieksme rakstīt.

Cilvēku, kuram ir grafomānija, sauc par grafomānu. Grafomānijai raksturīgs tas, ka rakstītais ir bez loģiska satura, liekvārdīgs, nederīgs, pārāk garš. Grafomāni bieži vien cenšas savus sacerējumus publicēt, uzskatot, ka tiem ir kāda zinātniska vai literāra vērtība. Šī mānija ir raksturīga atsevišķiem psihopātu tipiem.

Termins tiek lietots arī ārpus psihiatrijas, attiecinot to uz cilvēkiem, kuriem nav sevišķu literāru dotību vai prasmju, bet kuri sev tādas prasmes piedēvē un publicē garus, grūti lasāmus sacerējumus, rakstus. Tāpat to attiecina uz cilvēkiem, kuri cenšas maksimāli gari izteikties, lai iegūtu noteiktu teksta apjomu.