Spīdošs ķermenis izstaro gaismas plūsmu. Gaismas plūsma ap punktveida gaismas avotu, kura gaismas stiprums ir , vienāda ar .
Kur:
— gaismas plūsma
— gaismas stiprums
— pilnais telpas leņķis.

Gaismas plūsmu, kas krīt uz ķermeņa virsmas laukuma vienību, sauc par virsmas apgaismojumu .
Kur:
— apgaismojums
— gaismas plūsma
— virsmas laukums.

Fizika 12. klasei, Lielvārds, 4. nodaļa, kopsavilkums