Folklorisms

Folklorisms autentiskās folkloras elementi, kas izplatīta drukātā, ieskaņotā formā, piemēram, radio vai TV raidītā, tīmeklī (Internet) uc. ceļā, kā arī performances - interpretācijas un improvizācijas darbības, kuru pamatā ir folklora, kas tādējādi sākusi otrēju dzīvi modernajā vai postmodernajā sabiedrībā jaunās formās, situācijās un kontekstos. Folkloras, tradicionālās kultūras elementu apzināta, mērķtiecīga interpretācija.