Finanšu aktīvu novērtēšanas modelis

Finanšu aktīvu novērtēšanas modelis (angļu: Capital Asset Pricing Model, CAPM) tiek izmantots, lai novērtētu riskanta aktīva sagaidāmo ienesīgumu[1], kā arī, lai noteiktu un analizētu vērtspapīru tirgu.[2]

CAPM modeļa pieņēmumiLabot

 1. Visiem investoriem ir brīvi pieejama visa nepieciešamā informācija
 2. Visiem investoriem ir viens ieguldījuma periods
 3. Investori nemaksā nodokļus, un tiem nav operacionālo izmaksu
 4. Investoriem nepatīk riskēt, tāpēc ieguldījumu veikšanai tiks izvēlēts tas portfelis, kam pēc vienādu nosacījumu piemērošanas būs viszemākā standartnovirze
 5. Investoru prasības nav piesātināmas, tāpēc ieguldījumu veikšanai tiks izvēlēts tas portfelis, kam pēc vienādu nosacījumu piemērošanas tiks nodrošināts augstākais sagaidāmais ienesīgums
 6. Pastāv bezriska procentu likme un visiem investoriem šī likme ir vienāda
 7. Investors nevar ietekmēt vērtspapīru tirgus cenu (visu aktīvu apjoms ir zināms un fiksēts)[3]

Vērtspapīru riska iedalījumsLabot

 1. Tirgus risks (sistemātiskais risks) — vērtspapīra ienesīguma izmaiņas ietekmē notikumi vērtspapīru tirgū kopumā.
 2. Individuālais risks (nesistemātiskais risks), kas saistīts ar emitenta saimniecisko darbību.[3]

CAPM tirgus risku definē ar β koeficientu. Individuālais risks ir saistīts ar vērtspapīra ienesīgumu gadījuma kļūdas standartnovirzi.[4] Vērtspapīra vai tirgus indeksa ienesīguma rādītāju iespējams iegūt divējādi[4], aprēķinot analizējamā perioda dotajiem rādītājiem vidējo svērto vērtību vai aprēķinot ģeometrisko vidējo rādītāju, izmantojot salikto procentu likmi.[4]

CAPM formulaLabot

𝐸(𝑟𝑖) = R𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑟𝑀) − R𝑓)[5]

𝐸(𝑟𝑖) — sagaidāmais ienesīgums

R𝑓 — bezriska vērtspapīru (valsts obligāciju) ienesīgums

𝐸(𝑟𝑀) — vidējais vērtspapīru tirgus ienesīgums dotajā periodā

𝛽 — Beta

(𝐸(𝑟𝑀) — R𝑓) parāda tirgus prēmijas lielumu par kapitāla ieguldīšanu riska vērtspapīros

(𝐸(𝑟𝑖)- R𝑓) parāda prēmijas lielumu par risku, kas rodas, ieguldot kapitālu dotā uzņēmuma vērtspapīros[6]

PiemērsLabot

Aprēķināt, kuras akciju sabiedrības akcijās investēšana būs efektīvāka.

AS “X” akciju β = 1.4

AS “Y” akciju β = 0.7

Bezriska vērtspapīru ienesīgums = 5%,

Vidējais vērtspapīru tirgus ienesīgums = 10%

Investēšana paredzēta, ja ienesīgums nebūs mazāks par 12%.

RisinājumsLabot

AS “X” 𝐸(𝑟𝑖) = 5%+1.4*(10%-5%)=12%

AS “Y” 𝐸(𝑟𝑖) = 5%+0.7*(10%-5%)=8.5%

Investēšana AS “X” akcijās būs efektīvāka.[6]

AtsaucesLabot

 1. «What is the 'Capital Asset Pricing Model - CAPM'». https://www.investopedia.com/terms/c/capm.asp.
 2. Rakstu krājums. Nauda Bankas Vērtspapīri. Datorzinību Centrs. 27. lpp. ISBN 1407-3226.
 3. 3,0 3,1 Rakstu krājums. Nauda Bankas Vērtspapīri. Datorzinību Centrs. 28. lpp. ISBN 1407-3226.
 4. 4,0 4,1 4,2 Rakstu krājums. Nauda Bankas Vērtspapīri. Datorzinību centrs. 29. lpp. ISBN 1407-3226.
 5. «The Advantages And Disadvantages Of The CAPM Model». https://www.investopedia.com/articles/investing/021015/advantages-and-disadvantages-capm-model.asp.
 6. 6,0 6,1 Marita Rurāne. Finanšu menedžments. RSEBAA. 131–132. lpp. ISBN 9984-705-12-9.