Dzelzs-ūdeņraža bareters

Bareters (angļu: barretter) ir elektroierīce, kas paredzēta elektriskās strāvas stabilizēšanai (tās stipruma automātiskai regulēšanai). Bareters pēc būtības ir nelineārs rezistors.

Bareters 0,3Б5-135

Uzbūve labot šo sadaļu

Bareters sastāv no tievas dzelzs, retāk volframa stieplītes, kas ievietota stikla balonā, kurš piepildīts ar ūdeņradi.

Darbības princips labot šo sadaļu

Pareizi izvēloties stieplītes garumu un šķērsgriezumu, tās pretestība caurplūstošajai strāvai palielinās tieši proporcionāli bareteram pieliktajam spriegumam (palielinoties temperatūrai, metālu pretestība pieaug). Tādējādi strāvas stiprums zināmās robežās paliek nemainīgs. Šādu efektu sauc arī par baretēšanu.

Galvenie parametri labot šo sadaļu

  • Stabilizācijas spriegums - sprieguma stabilizācijas diapazona vidējais punkts.
  • Stabilizācijas (baretēšanas) strāva - strāva, kuru bareters var ilgstoši uzturēt pastāvīgu.
  • Baretēšanas diapazons - sprieguma diapazons, kura robežās bareteram caurplūstošā strāva izmainās ne vairāk kā par 5%.

Izmantošana labot šo sadaļu

Agrāk bareterus lietoja elektronu lampu un jonu ierīču kvēlstrāvas stabilizēšanai. Bareteri var darboties kā maiņstrāvas, tā arī līdzstrāvas ķēdēs.