Atvērt galveno izvēlni

Dzejoļa analīze ir filoloģijas disciplīna, kas paredz daudzveidīgu dotā teksta analīzi. Dzejoļa analīze var būt dažādu formu: zinātniskā vai brīvā stila (eseja). Dzejas analīzes pamatuzdevums ir atklāt, kā teksts ir veidots, no kā tas sastāv, kā tas rada katarsi, tā vēsturi un vietu tajā.

Dzejas analīzes mērķiLabot

Dzejas analīzei var būt dažādi mērķi. Piemēram, skolotājs pielieto dzejoļa analīzi, lai skolēni labāk apzinātos, kā dzejolis sasniedz savus mērķus, dzejnieks analizē dzeju, lai pilnveidotu pats savas prasmes, savukārt lasītājs - lai atklātu visu, ko dzejolis piedāvā un tādējādi gūtu lielāku izpratni par dzejoli.

Dzejoļa analīze ir:

  • dzejoļa motīva nosaukšana un raksturošana.
  • dzejoļa liriskā Es pārdzīvojumu raksturošana.
  • dzejoļa kompozīciju, panta formu un pantmēra raksturošana.
  • dzejoļa tēlu raksturošana.
  • dzejolī izmantoto mākslinieciskās izteiksmes līdzekļu raksturošana.
  • dzejolī paustā pārdzīvojuma aktualitātes raksturošana.
  • dzejoļa audiālā zīmējuma noteikšana.
  • dzejoļa nozīme kultūrvēsturiskā laikmeta konteksta.

Ārējās saitesLabot