Dramaturgs

persona, kura raksta lugas

Dramaturgs ir persona, kas raksta dramaturģijas darbus. Parasti šie darbi ir lugas, kas paredzētas teātrī uzvešanai uz skatuves. Nereti dramaturgi pievēršas konkrētam dramaturģijas žanram, piemēram, traģēdiju, drāmu vai komēdiju rakstīšanai, bet atsevišķos gadījumos dramaturgi raksta darbus arī vairākos žanros.

Starp pasaules labākajiem dramaturgiem ir minami Viljams Šekspīrs, Semjuels Bekets, Arturs Millers, Žans Rasins, Kālidāsa, Henriks Ibsens, Noels Kauards, Sofokls, Oskars Vailds un Greiems Grīns.