Deitrons jeb deitons ir ūdeņraža smagā izotopa - deitērija atoma kodols. Tā masas skaitlis ir 2 un apzīmējums d. Deitrons sastāv no viena protona un viena neitrona, ir pilnīgi stabils un tam nav ierosinātu stāvokļu. Deitrons pieder pie vāji saistītiem kodoliem, jo tā saites enerģija ir tikai 2,22457 MeV. Tas ir vienīgais pazīstamais kodols, kas sastāv no diviem nukloniem, jo dineitrons un diprotons nav saistītas sistēmas. Deitrona spins ir 1.