Dabas rezervāts

(Pāradresēts no Dabas rezervāti)

Dabas rezervāts ir cilvēka darbības neskarta vai maz pārveidota teritorija, kurā nodrošināta dabisko norišu netraucēta attīstība, lai aizsargātu un izpētītu retas vai tipiskas ekosistēmas. Atšķirībā no citām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, rezervātos cilvēkiem atļauts uzturēties tikai ar mērķi veikt zinātnisko darbu vai dabas aizsardzības pasākumi, jo pat neliela cilvēku ietekme var apdraudēt ekosistēmas daļas vai norises. Rezervātu galvenie mērķi ir saglabāt trauslākās dabas vērtības, kā arī veikt zinātnisko izpēti dabiskās teritorijās ar zemu cilvēka ietekmi.[1]

Teiču purvs Teiču dabas rezervātā

Latvijā ir četri dabas rezervāti: Teiču, Krustkalnu, Moricsalas un Grīņu dabas rezervāts.[2]

  1. "IUCN dabas teritoriju klasifikācija - 1a" Arhivēts 2017. gada 14. martā, Wayback Machine vietnē. International Union for the Conservation of Nature
  2. Dabas rezervāti Arhivēts 2017. gada 12. februārī, Wayback Machine vietnē. Dabas aizsardzības pārvalde