Nesēja jušanas un sadursmju atklāšanas daudzpiekļuve, Nesēja jušanas un sadursmju atklāšanas daudzpieeja (angļu: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) jeb CSMA/CD metode ir pieejas metode vairāku lokālā tīkla datoru vai citu tīkla iekārtu kopīgi izmantojamai datu pārraides videi.[1] Pirms sākt datu pārraidi, iekārta klausās, vai šajā laikā jau nenotiek cita datu pārraide (nesēja jušana). Pēc tam pārraides laikā tiek pārbaudīts, vai vienlaicīgi nenotiek cita datu pārraide. Sadursmes atklāšanas gadījumā, dati tiek nosūtīti atkārtoti. Šī metode ir Ethernet datortīklu pamatā.

Ethernet lietotajai CSMA/CD pieejas tehnoloģijai ir trīs funkcijas:

  • datu kadru sūtīšana un saņemšana;
  • kadru atkodēšana un adrešu atpazīšana;
  • Kļūdu atpazīšana kadros un tīklā.

Ja datoram jāsūta informācija tīklā, tas pirmkārt klausās, vai kāds cits jau kaut ko nesūta. Ja kāds sūta, dators gaida gadījuma ilgu laiku. Ja vide ir brīva, dators sāk sūtīt informāciju un klausīties, lai sekotu līdzi, vai kāds cits nesāk sūtīt jau sūtīšanas procesa laikā. Pēc kadra nosūtīšanas dators atgriežas klausīšanas režīmā.

Ierīces tīklā konstatē kolīziju (collision) kā signāla pārklāšanos, t.i., stipri palielinātas amplitūdas. Kad konstatēta kolīzija, ierīces nelielu laiku turpina sūtīt traucējumus (jam), lai visas pārējās ierīces garantēti konstatētu kolīziju. Kad visas ierīces konstatējušas kolīziju, pārtrauc sūtīšanu, un tiek iedarbināts atkāpšanās (backoff) algoritms. Katra ierīce izvēlas gadījuma ilgu laiku, kuru nogaidīt līdz nākamajam sūtīšanas mēģinājumam. Ierīcei, kurai nogaidīšanas laiks sagadīsies visīsākais, būs iespēja pirmajai sūtīt brīvā vidē, pārējām atliks konstatēt jau aizņemtu vidi.

CSMA/CD metodes pamatprincipi:

  • abonents, kurš vēlas nosūtīt datus, pārbauda, vai datu pārraides kanāls ir brīvs (pārbaude notiek, kontrolējot nesošo signālu (carrier);
  • ja tīkls ir brīvs, tad sākas datu pārraide, vienlaikus tiek pārbaudīts tīkla stāvoklis (vai nav kolīziju). Ja kolīziju nav, tad datu sūtīšana tiek pabeigta;
  • ja kolīzija ir notikusi (kāds cits dators arī sāka sūtīt savus datus), tad datu raidīšana tiek pārtraukta. Analoģiski rīkojas arī tas abonents, kurš izraisīja kolīziju;

pēc datu kolīzijas katrs no abonentiem nogaida rakstura laika sprīdi un mēģina sūtīt tos pašus datus no sākuma.