Beverīnas aplenkums notika 1208. gada ziemā igauņu atbildes karagājienā pēc letgaļu un krustnešu iebrukuma Ugaunijā un Otepē pils nodedzināšanas.

Beverīnas aplenkums
Daļa no Livonijas krusta kariem

Beverīnas pils atradās Valmieras apkārtnē (kartē - Wolmar).
Datums1208. gada ziema
Vieta
Iznākums letgaļu uzvara
Karotāji
Ugaunijas un Sakalas karaspēks Tālavas karaspēks
Komandieri un līderi
Roboams,
Latviešu Indriķis
Zaudējumi
hronikā minēti septiņi nogalinātie nezināms skaits letgaļu, nogalināts Trikātas vecākais Vardeks

Tālavas letgaļi nocietinājās savās pilīs un gatavojās igauņu karaspēka iebrukumam. Ugauņu un sakaliešu karavīri izpostīja Trikātas pilsnovadu, sagūstīja un nogalināja tās iedzīvotājus, ieskaitot vienu no letgaļu vecākajiem - Vardeku. Tad igauņi uzbruka Tālavas galvenajai pilij Beverīnai, bet to ieņemt nespēja. Katoļu priesteris Indriķis uzkāpa uz pils aizsargsienas un, kamēr citi cīnījās, skandināja kādu mūzikas instrumentu un dziedāja lūgšanu dziesmas. Igauņi pārtrauca cīņu, jo domāja, ka kristiešu dievs palīdz letiem kaujā. Letgaļi nepiekrita miera sarunu uzsākšanai, pieprasot igauņiem atdot kara laupījumu un pieņemt katoļu ticību. Igauņi sašutumā nolēma atkāpties. Zobenbrāļu ordeņa mestrs Venno kopā ar letgaļu karaspēku devās vajāt igauņus, bet nespēja tos panākt stiprā sala dēļ.

Ausekļa "Beverīnas dziedonis" (1876) labot šo sadaļu

1876. gadā Indriķa hronikā aprakstīto notikumu iespaidā Auseklis uzrakstīja nacionālromantisku dzejoli , kurā viņu priesteris attēlots kā sirms senlatviešu vaidelotis. 1891. gadā Jāzeps Vītols sacerēja kora dziesmu "Beverīnas dziedonis".

Beverīnas staltā pilī,
Tālivaldis valdīja.
Viņa slava tālu tālu
Visās zemēs izpaudās.

Igaunīši, bālenīši,
Naidu cēla Latvijā:
Viņas pilij virsū mācās,
Skaudras bultas šaudīja.

Kara vētra, kara vētra
Pili gāzīs gruvekļos!
Ozolrungas,egļu vāles
Galvas skaldīs varoņiem!

Augstu, augstu vaļā logā
Vaidelotis parādās:
Sirmiem matiem,baltu bārzdu,
Vaidu kokles rociņā.

Strinkšēja kokles,
Dziedāja vecais,
Igauņiem vāles
Iz rokās šļuka;

Nu vairs nerūca
Kara bungas,
Nu vairs nekvieca
Somu dūkas.

Dziesmu vairogs atsita bultas,
Dziesmu skaņa pārņēma troksni,
Dziesmu vara aizdzina karu,
Tautu izglāba dziesmu gars!

Skatīt arī labot šo sadaļu