Vokālās balss tipi
Soprāns
Mecosoprāns
Alts
Kontralts
Kontrtenors
Tenors
Baritons
Bassbaritons
Bass

Bassbaritons (itāļu: basso-baritono) ir vīriešu vokālās balss tips, kas daļēji pārklājas ar basu un baritonu balss diapazonu un ietver sevī galvenās šo balss tipu īpašības. Bassbaritona balss diapazona robežas ir no fa lielās oktāvas līdz fa# pirmajai oktāvai.

Bassbaritons kā atsevišķi izdalāms balss apakštips radās 19. gadsimta beigās, lai raksturotu vīriešu balsi, kāda bija nepieciešama Riharda Vāgnera grandiozajos operdarbos.

Bassbaritona balsi raksturo divi galvenie pamatprincipi — dziedātājam jājūtas pietiekami komfortabli klasiskajā baritona diapazonā, bet vienlaikus jāspēj sasniegt basu tembrālo dziļumu.

Tiek izšķirti "liriskie bassbaritoni" un "dramatiskie bassbaritoni".

Operu ārijas labot šo sadaļu

Literatūra labot šo sadaļu

  • Kārkliņš, Ludvigs. "Mūzikas leksikons". Izd. R.: "Zvaigzne", 1990. — 336. lpp., il. ISBN 5-405-00266-6.