Bareljefs (franču: bas-relief - zems reljefs) jeb zemcilnis ir tēlniecības darbs, kurš aplūkojams no vienas puses (cilnis) un virs plaknes izvirzīts mazāk par pusi no sava apjoma; arī — tēlniecības metode šāda darba radīšanai.

Libānas ciedra pārvadāšana — bareljefs no Asīrijas karaļa Sargona II pils (apm. 713—716 p.m.ē.)

Bareljefi veidoti visās civilizācijās, kas nodarbojušās ar akmens tēlniecību — Senajā Ēģiptē, Mezopotāmijā, Indijā, Ķīnā, Senajā Grieķijā un Romā, viduslaikos un renesansē.

Parasti bareljefu lieto kā dekoratīvu elementu arhitektūrā.