Balku dīķis

ezers Vaiņodes novada Vaiņodes pagastā, Latvijā