Cirgaļu pagasts (līdz 1925. gadam Aumeisteru pagasts) bija viena no Valkas apriņķa pašvaldībām tā vidusdaļā, Igaunijas pierobežā. Robežojās ar Valkas, Lugažu, Vijciema, Bilskas, Birzuļu, Grundzāles un Zvārtavas pagastiem. Pagasta valde atradās Aumeisteros.

Cirgaļu pagasts
(līdz 1949. gadam)
Cirgaļu pagasts 1940. gadā
Cirgaļu pagasts 1940. gadā
Cirgaļu pagasts 1940. gadā
Apriņķis: Valkas apriņķis
Centrs: Aumeisteri
Kopējā platība: 185,9[1] km2
Iedzīvotāji (1935): 2434[2]
Blīvums (1935): 13.1 iedz./km2
Likvidēts: 1949. gadā
Vēsturiskie nosaukumi
vācu: Serbigal
krievu: Сарбигальская

Dibināts pēc muižu pagastu likvidēšanas sakarā ar 1866. gada pagastu pašvaldību likuma pieņemšanu. Pēc 1920. gada zemes reformas Aumeisteres muiža (Aumeisteris, Hofmeistershof, Serbigal) sadalīta 221 vienībā 4861 ha kopplatībā (pilī iekārtota skola), Lobērģu muiža (Blumbergshof) sadalīta 56 vienībās 1308 ha kopplatībā (pilī kopmoderniecība), Zaķu muiža (Augustental) 16 vienībās 271 ha kopplatībā.[3]

1945. gada 2. novembrī pagastā izveidoja Aumeisteru un Cirgaļu ciema padomes. Pagastu likvidēja 1949. gada 31. decembrī, ciemus iekļaujot Smiltenes rajonā. Mūsdienās Cirgaļu pagasta teritorija iekļauta Valkas novada Zvārtavas pagastā un Smiltenes novada Bilskas un Grundzāles pagastos.

  1. M. Salnais, A. Maldups. Pagastu apraksti (pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem). Valsts Statistiskās pārvaldes izdevums, Rīgā, 1935. gadā
  2. Latvijas pagasti. Enciklopēdija. Rīga : A/S Preses nams. 2001—2002. ISBN 9984-00-412-0.
  3. Latviešu konversācijas vārdnīca. II. sējums. Rīga : Anša Gulbja izdevniecība. 3808-3809. sleja.