Augstspiedums jeb augstspiede ir attēlu un teksta poligrāfisks iespieduma veids.[1]

Augstspieduma iespiedformā iespiežamie elementi klišejās atrodas augstāk par neiespiežamajiem, ko panāk, padziļinot klišejās tās vietas, kas attēlā paredzētas baltā krāsā, bet iecerētā zīmējuma tumšajām līnijām un laukumiem saglabā iespiedformas sākotnēji gludo virsmu.

Iespiedelementiem uzvelmējot krāsu un piespiežot klišeju pie papīra, audekla vai cita materiāla, iegūst novilkumu ar skaidru un asu attēlu. Grafikā augstspiedumu izmanto klišejām, kuras sagatavo gravējot, izmantojot ksilogrāfiju, linogriezumu vai kodinot, proti, izmantojot cinkogrāfiju.

  1. Daina Blūma. Mazā mākslas vēstures terminu vārdnīca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. 21. lpp. ISBN 9984-369-62-5.