Astrolabs

astronomijas mērinstruments

Astrolabs, arī astrolabija, ir vēsturisks leņķu mērīšanas instruments, ko lietoja līdz 18. gadsimta sākumam debess ķermeņu stāvokļa noteikšanai, bet vēlāk – ģeodēziskajos mērījumos. Mūsdienās astrolabu aizstājis teodolīts. Astrolabs sastāv no zvaigžņu kartes, grozāma tīkliņa, papildu skalām un vizūras iekārtām, ar kurām noteica debess ķermeņu leņķisko augstumu.

Mūsdienās, 2013. gadā, Irānā izgatavots astrolabs