Izplatības areāls

noteikta ekoloģiska un dabiskās vides teritorija vai apgabals, kuru apdzīvo noteikta suga vai sugu grupa
(Pāradresēts no Areāls)
Bezastaino abinieku izplatības areāls (piemērs)

Izplatības areāls, arī izplatības vieta, ir noteikta ekoloģiska un dabiskās vides teritorija vai apgabals, kuru apdzīvo noteikta augu, dzīvnieku vai kāda cita organisma suga vai sugu grupa. Izplatības areāls ir atkarīgs no sugas spējas sagādāt sev pārtiku, nodrošināt patvērumu un aizsardzību, veiksmīgi vairoties. Dabiskā vide, kurā suga dzīvo, lielā mērā nosaka tās populācijas lielumu. Izplatības areālu nosaka arī daudzi fizikāli parametri, piemēram, gaisa temperatūras svārstības, nokrišņu daudzums, saules gaismas daudzums, augsne.