Ar Viestura ordeni apbalvotie

Wikimedia projekta saraksts

Šajā rakstā ir apkopots ar Viestura ordeni apbalvoto personu saraksts.

Ar ordeni apbalvotie (1938—1940)

labot šo sadaļu

I šķira ar šķēpiem

labot šo sadaļu
 • Ābeltiņš Nikolajs 1. Liepājas kājnieku pulka komandiera palīgs pulkvedis-leitnants 26.06.1939. ar šķēpiem
 • Abens Jānis 6. Rīgas kājnieku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 22.05.1939. ar šķēpiem
 • Ādamsons Kārlis Vilis Armijas 21. darbnīcas priekšnieks pulkvedis 09.11.1939.
 • Akermanis Aleksandrs Jātnieku pulka diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 27.06.1939. ar šķēpiem
 • Akmens Alfrēds Armijas tiesas pastāvīgais loceklis pulkvedis 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Akmentiņš Vilhelms 5. Cēsu kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Ansons Fricis Grāmatspiestuves akc. sab. "Rota" direktors un saimniecisks darbinieks 16.11.1938.
 • Anšmits Jānis Administrartīvā departamenta direktors L. k. o. k. 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Apinis Paulis Liepājas kara slimnīcas priekšnieks ārstu pulkvedis-leitnants 12.07.1939.
 • Ārgals Aleksandrs Aviacijas pulka techniskās nozares priekšnieks pulkvedis-leitnants 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Auniņš Jānis 7. Siguldas kājnieku pulka komandiera palīgs pulkvedis-leitnants 17.07.1939. ar šķēpiem
 • Ausmanis Augusts Jelgavas apriņķa priekšnieks 16.11.1938.
 • Barotājs Ernests Minu diviziona komandieris jūras kapteinis 03.08.1939.
 • Baumanis Jānis Armijas spiestuves priekšnieks pulkvedis 28.08.1939.
 • Bebris Raimonds Valsts Prezidenta pils komandants pulkvedis, 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Birzulis Jānis 4. Valmieras kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Bokalders Pēteris 5. Cēsu kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Brašņevics Herberts 12. Bauskas kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Briedis Kārlis Valkas apriņķa priekšnieks 16.11.1938.
 • Briedis Jānis Armijas ekonomiskā veikala priekšnieka finansialais palīgs pulkvedis-leitnants, 26.10.1939. ar šķēpiem
 • Briesma Roberts 6. Rīgas kājnieku pulka komandiera palīgs pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Brieze Alfrēds Iekšējās apsardzības pārvaldes priekšnieks 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Bruņenieks Valters 8. Daugavpils kājnieku pulka komandiera palīgs pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Celle Pauls Jātnieku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 27.06.1939. ar šķēpiem
 • Ciemiņš Rūdolfs pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Čablis Kārlis Apgādes pārvaldes administrativās daļas priekšnieks Pulkvedis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Dāle Viktors Finansu ministrijas vecākais juriskonsults zv. adv. 16.11.1938.
 • Dambekalns Jānis Bij. Rīgas militarās policijas priekšnieks 27.06.1939.
 • Dauge Kārlis 4. Valmieras kājnieku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Daukšs Pēteris Brāļu kapu komitejas Daugavpils nodaļas valdes loceklis un sabiedrisks darbinieks atv. Pulkvedis 12.05.1939.
 • Duņēns Kārlis Latgales divizijas bij. štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Dušults Kārlis Artilerijas laboratorijas priekšnieks pulkvedis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Dzinters Oļģerts Daugavpils apgabaltiesas priekšsēdētājs 16.11.1938.
 • Eihmanis Indriķis Pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Elsiņš Eduards Sapieru pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Fridrihsons Jānis Politiskās pārvaldes priekšnieks 16.11.1938.
 • Galindoms Arturs Apgādes pārvaldes būvniecības daļas priekšnieks pulkvedis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Grīns Jēkabs Aleksandrs Rakstnieks un žurnālists 16.11.1938.
 • Grosbergs Jānis Teodors pulkvedis-leitnants 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Gustavs Jēkabs Pašvaldības un sabiedrisks darbinieks Valmierā atvaļināts pulkvedis 12.05.1939.
 • Ģibietis Jānis 15. Liepājas aizsargu pulka III bataljona komandieris 16.11.1938.
 • Hasmanis Viktors 2. Ventspils kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 26.06.1939. ar šķēpiem
 • Jakubovs Voldemārs Aviacijas pulka atvaļināts pulkvedis-leitnants, 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Jansons Ernests Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors Dr. med. 25.09.1939. ar šķēpiem
 • Jansons Oskars Robežsargu brigades III Abrenes bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Jansons Osvalds Pulkvedis-leitnants 04.12.1939.
 • Janums Vilis Pulkvedis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Jaunsniķeris Jūlijs 8. Daugavpils kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Jaunzemis Valters Rīgas kara slimnīcas priekšnieks ārstu pulkvedis 16.11.1938.
 • Jeske Mārtiņš Sevišķu uzdevumu virsnieks pie armijas komandiera pulkvedis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Kadašs Edgars K/k. "Virsaitis" komandieris komandkapteinis 03.08.1939.
 • Kārkliņš Aleksandrs Ludzas apriņķa priekšnieks 12.05.1939.
 • Kasparsons Mārtiņš 8. Daugavpils kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Kēlers Arturs Heinrichs 3. Jelgavas kājnieku pulka komandiera palīgs pulkvedis-leitnants 26.06.1939. ar šķēpiem
 • Kleinbergs Alberts pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Klipsons Jānis pulkvedis-leitnants 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Kontrovskis Ādolfs "Latvijas Kareivja" redaktors pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Kreišmanis Ernests Apgādes pārvaldes intendanturas daļas priekšnieks pulkvedis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Krievs Rūdolfs Apgādes pārvaldes bruņošanas daļas priekšnieks Pulkvedis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Kripēns Kārlis 11. Dobeles kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 26.06.1939. ar šķēpiem
 • Kūlis Mārtiņš Vidzemes artilerijas pulka komandiera palīgs pulkvedis-leitnants 12.07.1939.
 • Kursītis Stanislavs Jēkabpils apriņķa priekšnieks 12.05.1939.
 • Ķēmanis Jānis Robežsargu brigades pulkvedis-leitnants 11.05.1940.
 • Ķīselis Jānis Policijas inspektors 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Lapsa Jānis Robežsargu brigades I Dagdas bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Lasis Ansis 8. Daugavpils kājnieku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Legzdiņš Jēkabs Administratīvā departamenta vicedirektors 16.11.1938.
 • Lejiņš Kārlis pulkvedis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Līcis Jānis 9. Rēzeknes kājnieku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Lielais Konstantins Valdemārs 9. Rēzeknes kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Liepiņš Alberts Jātnieku pulka komandiera palīgs pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Lobe Kārlis Pulkvedis-leitnants 28.11.1939.
 • Lūkins Miervaldis Valsts Prezidenta adjutants pulkvedis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Lūsis Harijs Zenitartilerijas pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Rūdolfs Markuss, Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultates profesors Dr. rer. forest. 25.09.1939. ar šķēpiem
 • Jānis Medens, Kurzemes divizijas intendants pulkvedis-leitnants 26.06.1939. ar šķēpiem
 • Mednītis Kārlis Armijas ekonomiskā veikala priekšnieka administrativais palīgs pulkvedis-leitnants 26.10.1939. ar šķēpiem
 • Meija Osvalds 5. Cēsu kājnieku pulka komandiera palīgs pulkvedis-leitnants 06.03.1939. ar šķēpiem
 • Meija Teodors Flotes intendants komandkapteinis 03.08.1939.
 • Muhks Hermanis 2. iecirkņa pulka tiesu priekšsēdētājs pulkvedis 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Muižulis Augusts Brāļu kapu komitejas Tukuma nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants. 12.05.1939. ar šķēpiem
 • Opmanis Rūdolfs Pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Orniņš Aleksandrs pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Ozoliņš Jānis Dzelzceļu policijas priekšnieks 16.11.1938.
 • Penčuks Pēteris pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Pētersons Ervins 4. Valmieras kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Pīčs Rūdolfs Apgādes pārvaldes finansu daļas priekšnieks pulkvedis 15.11.1939. ar šķēpiem
 • Pommers Pēteris Rīgas prefekts L. k. o. k. 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Pone Jēkabs Pulkvedis-leitnants 11.05.1940.
 • Priedītis Jānis Aviacijas pulka atvaļināts pulkvedis-leitnants, 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Priedītis Kārlis 7. Siguldas kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Pubulis Jānis Cēsu apriņķa priekšnieks 16.11.1938.
 • Puksis Jānis pulkvedis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Rapa Jānis 1. iecirkņa pulka tiesu priekšsēdētājs pulkvedis 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Rapss Eduards Aizsargu štaba organizacijas daļas priekšnieks, 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Rinkovičs Emīls Latgales artilerijas pulka diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 25.09.1939. ar šķēpiem
 • Romans Alberts Armijas ekonomiskā veikala priekšnieka palīgs pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Ronis Alfrēds pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Rubenis Kārlis Latgales divizijas bij. intendants pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Rutulis Teodors 1. Liepājas kājnieku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 26.06.1939. ar šķēpiem
 • Silarājs Jēkabs Kriminalās policijas pārvaldes priekšnieks 16.11.1938.
 • Silavs Dāvids Daugavpils apriņķa priekšnieks 16.11.1938.
 • Sinats Aleksandrs pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Soste Kārlis Kara veterinarais inspektors veterinarārsts pulkvedis 09.11.1939.
 • Spilva Jēkabs Alus rūpniecības a/s "Aldaris" valdes priekšsēdētājs un direktors-rīkotājs 16.11.1938.
 • Steinats Hermanis 1. Liepājas kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 26.06.1939. ar šķēpiem
 • Strauss Eduards Latgales artilerijas pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 25.09.1939. ar šķēpiem
 • Streipa Jānis Pulkvedis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Šēls Jēkabs Vidzemes artilerijas pulka diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 12.07.1939.
 • Tarto Felikss 4. Valmieras kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Taube Juris Jātnieku pulka diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 27.06.1939. ar šķēpiem
 • Treijs Mārtiņš Rīgas apriņķa priekšnieks 16.11.1938.
 • Ulmanis Indriķis Nacionalās armijas atv. virsleitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Užāns Pēteris Bruņoto vilcienu pulka II bruņotā vilciena komandieris pulkvedis-leitnants 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Vēliņš Rūdolfs 8. Daugavpils kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Vēveris Alfreds Jūlijs Pulkvedis-leitnants 06.05.1940.
 • Vilks Jānis pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Vipulis Antons pulkvedis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Zālītis Jānis pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Zariņš Oskars Vidzemes divizijas intendants pulkvedis-leitnants 22.04.1939. ar šķēpiem
 • Zariņš Jēkabs 2. Ventspils kājnieku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 26.06.1939. ar šķēpiem
 • Zeltiņš Jēkabs 9. Rēzeknes kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Zīverts Kārlis Alfrēds 7. Siguldas kājnieku pulka III bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 17.07.1939. ar šķēpiem
 • Zivtiņš Jānis Pulkvedis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Zutis Frīdrihs Aviacijas pulka atvaļināts pulkvedis-leitnants 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Zvaigzne Jānis 10. Aizputes kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Ābelītis Mārtiņš Kurzemes divizijas štaba operativās nodaļas adjutants kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Ābelītis Jānis 11. Dobeles kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Ābeltiņš Rūdolfs 9. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Āboliņš Kārlis Kapteinis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Āboltiņš Jānis Pulkvedis-leitnants 11.05.1940.
 • Adamovičs Ansis Kapteinis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Adamsons Kārlis Leonards 5. Cēsu kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 06.03.1939. ar šķēpiem
 • Akmentiņš Vilhelms 5. Cēsu kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Alberts Jēkabs Kurzemes artilerijas pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Alksnis Jānis Tehniskās divizijas štaba administrativās nodaļas adjutants kapteinis 09.11.1939.
 • Ameriks Alberts Latgales divizijas komandiera palīga adjutants kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Ankevics Ernests Ludzas kara apriņķa priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Antons Kārlis 3. Jelgavas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Aperats Kārlis Sakaru bataljona saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Apinis Jānis Kapteinis 28.11.1939. ar šķēpiem
 • Apsītis Erihs 6. Rīgas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 22.05.1939. ar šķēpiem
 • Āre Kārlis Augusts 7. Siguldas kājnieku pulka 9. rotas komandieris kapteinis 17.06.1939. ar šķēpiem
 • Arents Jēkabs 2. Ventspils aizsargu pulka 2. rotas komandieris Zūru lauksaimniecības skolas pārzinis 12.05.1939. ar šķēpiem
 • Austriņš Heinrihs 7. Valkas aizsargu pulka I bataljona komandieris 16.11.1938.
 • Avotiņš Fricis 6. Rīgas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 22.05.1939. ar šķēpiem
 • Avotiņš Jānis Pulkvedis-leitnants 11.05.1940.
 • Balodis Alberts 5. Cēsu kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 06.03.1939. ar šķēpiem
 • Balodis Eduards Aviacijas pulka II diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Balodis Nikolajs Aviacijas pulka 1. eskadriļas komandieris kapteinis 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Balodis Jānis Aviacijas pulka 2. eskadriļas komandieris kapteinis 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Baltakmens Jānis Jātnieku pulka eskadrona komandieris kapteinis 27.06.1939. ar šķēpiem
 • Bebris Nikolajs 3. Jelgavas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Bebrišs Pēteris 10. Aizputes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Beika Teodors Sakaru bataljona sakaru rotas komandieris kapteinis 05.06.1939.
 • Bekmanis Jānis 15. Liepājas aizsargu pulka komandiera palīgs kapteinis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Bekmanis Krišs Zemūdeņu diviziona zemūdenes "Spīdola" inženieris-mechaniķis kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Bergmanis Gothards Kapteinis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Bergs Valdemārs Galvenās artilerijas noliktavas Daugavgrīvas nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Berlands Kārlis 3. Jelgavas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Bernovskis Teodors Kurzemes artilerijas pulka zenitbaterijas komandieris kapteinis 26.07.1939.
 • Bertulsons Dāvids 8. Valmieras aizsargu pulka I bataljona komandieris 16.11.1938.
 • Bērziņš Kārlis Armijas štaba ģeodezijas-topografijas daļas planu uzņemšanas nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Bērziņš Jānis 7. Siguldas kājnieku pulka I bataljona ložmetēju rotas komandieris kapteinis 17.06.1939.
 • Bērziņš Edgars Vidzemes artilerijas pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 12.07.1939. ar šķēpiem
 • Bērziņš Teodors Kārlis Valdemārs Sapieru pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939.
 • Bērziņš Jēkabs Pulkvedis-leitnants, 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Bilsēns Herberts Latgales divizijas sakaru priekšnieks kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Birkhāns Kārlis Rīgas kara slimnīcas saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 12.07.1939. ar šķēpiem
 • Birkhāns Teodors Daugavpils cietuma priekšnieks L. k. o. k. 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Birnbaums Teodors Rīgas kara apriņķa priekšnieka palīgs pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Birnbaums Jānis Robežsargu brigades I Dagdas bataljona rotas komandieris kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Birznieks Jānis 9. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Bite Elmars Arvids Jūlijs Kapteinis 11.05.1940.
 • Blanks Arveds Bauskas apriņķa priekšnieks 16.11.1938.
 • Pēteris Blaus 5. Rīgas aizsargu pulka sakaru bataljona 3. rotas komandieris 12.05.1939. ar šķēpiem
 • Blaus Kārlis Aviacijas pulka mācības eskadriļas komandieris kapteinis 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Bluķis Nikolajs Latgales artilerijas pulka baterijas komandieris kapteinis 25.09.1939.
 • Blūms Paulis 16. Jelgavas aizsargu pulka I bataljona komandieris L. k. o. k. 12.05.1939. ar šķēpiem
 • Blūms Kristaps Kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Bļodnieks Reinholds Zemūdeņu diviziona zemūdenes "Ronis" komandieris komandkapteinis 16.11.1938.
 • Bode Vilhelms 8. Daugavpils kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Bogdāns Stanislavs Daugavpils apriņķa policijas 1. iecirkņa priekšnieks 27.06.1939.
 • Boguslavskis Aleksandrs 6. Rīgas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 22.05.1939.
 • Bokalders Pēteris 5. Cēsu kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Bonders Eduards Ludzas apriņķa policijas 1. iecirkņa priekšnieks 27.06.1939.
 • Borkovskis Jānis Kapteinis 04.12.1939.
 • Brahmanis Valdemārs Auto-tanku pulka 1. tanku rotas komandieris kapteinis 12.07.1939.
 • Bremšmits Jānis Kapteinis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Briediņš Oto 7. Siguldas kājnieku pulka instruktoru rotas komandieris kapteinis 17.06.1939. ar šķēpiem
 • Briedis Pēteris 16. Jelgavas aizsargu pulka komandiera palīgs kapteinis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Briedis Augusts 7. Siguldas kājnieku pulka 2. rotas komandieris kapteinis 17.06.1939. ar šķēpiem
 • Briedis Pēteris 8. Daugavpils kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Broks Kārlis Kriminalās policijas pārvaldes priekšnieka palīgs 16.11.1938.
 • Broks Jānis Kurzemes artilerijas pulka adjutants kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Brūders Antons Minu diviziona tralera "Imanta" komandieris kapteinis 03.08.1939.
 • Brūders Jāzeps Kapteinis 28.11.1939.
 • Ceplītis Eduards Galvenās artilerijas noliktavas priekšnieka palīgs pulkvedis-leitnants 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Cervinskis Fricis 3. Jelgavas kājnieku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Cimdiņš Miervaldis Kārlis Administrativais kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Cukurs Jānis Armijas 12. noliktavas priekšnieks administratīvais kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Dandens Arvids Armijas ekonomiskā veikala sevišķu uzdevumu virsnieks kapteinis 26.10.1939.
 • Deglavs Viktors Pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Didrihsons Alfreds Kurzemes artilerijas pulka baterijas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Dilāns Stanislavs Politiskās pārvaldes Daugavpils rajona priekšnieks 16.11.1938.
 • Dimze Valdemārs Aizsargu aviacijas priekšnieka palīgs kapteinis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Doniņš Ādolfs Fricis Kurzemes artilerijas pulka baterijas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Driķītis Juris Zemgales divizijas eskadrona komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Drukevičs-Druke Arnolds Kapteinis 11.05.1940.
 • Drullis Ādolfs Apgādes pārvaldes bruņošanās daļas vecākais inženieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Druvaskalns Jānis 3. Jelgavas kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Duperis Harolds 6. Rīgas kājnieku pulka sakaru rotas komandieris kapteinis 22.05.1939. ar šķēpiem
 • Dupers Nikolajs Kapteinis 28.11.1939. ar šķēpiem
 • Dzenītis Augusts Aviacijas pulka I diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Dzērve Pēteris Auto-tanku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Dzintarnieks Indriķis 2. Ventspils kājnieku pulka kājnieku baterijas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Eglītis Viktors Aviacijas pulka 3. eskadriļas komandieris kapteinis 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Eikerts Krists 15. Liepājas aizsargu pulka II bataljona komandieris 16.11.1938.
 • Eimanis Vilis 5. Rīgas aizsargu pulka 13. rotas komandieris 12.05.1939.
 • Elksnītis Pēteris L. k. o. k. 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Elsiņš Eduards Sapieru pulka štaba priekšnieka a.p.i. pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Ēverts Jānis 9. Madonas aizsargu pulka I bataljona komandieris 16.11.1938.
 • Fārts Jānis 10. Aizputes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Feldmanis Alberts Rīgas apriņķa policijas 4. iecirkņa priekšnieks 16.11.1938.
 • Felkerzāms Hamilkars A/s "Lignum" finieru fabrikas direktors 16.11.1938.
 • Fiģis Aleksandrs Ādolfs 8. Daugavpils kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Freimanis Kārlis 3. Jelgavas kājnieku pulka adjutants kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Freimanis Pēteris Paulis Kapteinis 06.05.1940.
 • Fridrihsons Alfons Jātnieku pulka eskadrona komandieris kapteinis 27.06.1939. ar šķēpiem
 • Gailītis Jānis Liepājas-Aizputes apriņķa policijas 2. iecirkņa priekšnieks 16.11.1938.
 • Galiņš Alberts Kapteinis 04.12.1939.
 • Garoziņš Jānis Liepājas prefekturas 2. iecirkņa priekšnieks 27.06.1939.
 • Gerbers Kārlis 7. Siguldas kājnieku pulka II bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 17.06.1939. ar šķēpiem
 • Valdemārs Ginters Krastu artilerijas pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Girgensons Ernests Bij. kara aģents, ārlietu ministra sekretars, atv. virsleitnants 11.05.1940.
 • Grambergs Gvīdo Bij. Rīgas skolnieku rotas karavīru biedrības priekšnieks 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Grapmanis Emīls Kara ministra adjutants pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Graudiņš Albins Pulkvedis-leitnants 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Grāvelis Valdemārs Kapteinis 11.05.1940.
 • Grēbers Krišs Tukuma-Talsu apriņķa policijas 2. iecirkņa priekšnieks 16.11.1938.
 • Grīslis Rūdolfs Robežsargu brigades kapteinis 11.05.1940.
 • Grosbergs Jānis 19. Abrenes aizsargu pulka komandiera palīgs kapteinis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Gudže Nikolajs Latvijas kara invalidu savienības priekšnieks L. k. o. k. 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Gutmanis Andrejs Artilerijas laboratorijas techniskās daļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Gūtmanis Kārlis Kapteinis 04.12.1939.
 • Hāzenfuss Elmars Kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Hofmanis Fricis 2. Ventspils kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Ilziņš Vilhelms Rīgas prefekturas apsardzības rotas un policijas sporta kluba priekšnieks 09.11.1939.
 • Ivanovs Zamuelis 4. Valmieras kājnieku pulka adjutants kapteinis 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Jākobsons Kārlis 1. Liepājas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Jansbergs Nikolajs 9. Madonas aizsargu pulka komandieris 11.05.1940.
 • Jansons Kārlis Rīgas prefekta vecākais palīgs 16.11.1938.
 • Jansons Jānis Kara skolas grupas vadītājs kapteinis 16.11.1938.
 • Jansons Jānis 8. Daugavpils kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Jansons Harijs Apgādes pārvaldes būvniecības daļas imobiļu nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Jansons Nikolajs Rīgas prefekta palīgs 09.11.1939.
 • Jaunkalns Jānis Kurzemes artilerijas pulka baterijas komandieris kapteinis 26.07.1939.
 • Jaunronis Kārlis Ādolfs Jūras novērošanas dienesta Ventspils rajona priekšnieks kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Jēkabsons Frīdrihs 5. Rīgas aizsargu pulka IV bataljona komandieris 12.05.1939.
 • Jēkabsons Rūdolfs Sapieru pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939.
 • Jēre Žanis Aviacijas pulka aviacijas kursu I nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 05.06.1939.
 • Jeske Valdemārs Armijas virsnieku kluba pārzinis kapteinis 04.12.1939.
 • Jozeps Ādolfs 9. Madonas aizsargu pulka jātnieku diviziona komandieris 16.11.1938.
 • Jūgs Jānis Latgales artilerijas pulka diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 25.09.1939. ar šķēpiem
 • Jānis Kalacis Artilerijas inspektora štaba zenitartilerijas specialists pulkvedis-leitnants 12.07.1939.
 • Kalacis Kārlis Zemūdeņu diviziona zemūdenes "Spīdola" komandiera palīgs kapteinis 03.08.1939.
 • Kaliņš Kārlis Kapteinis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Kalniņš Mārtiņš Robežsargu brigades II Zilupes bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Kalniņš Jānis Vidzemes divizijas štaba operativās nodaļas adjutants kapteinis 16.11.1938.
 • Kalniņš Jānis 5. Rīgas aizsargu pulka 6. rotas komandieris 12.05.1939. ar šķēpiem
 • Kalniņš-Vīndedzkalns Kārlis Apgādes pārvaldes bruņošanās daļas vecākais inženieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Kalve Osvalds 5. Cēsu kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 06.03.1939. ar šķēpiem
 • Kampars Viktors Liepājas-Aizputes apriņķa policijas 1. iecirkņa priekšnieks 12.05.1939.
 • Kaņepājs Kārlis Armijas ekonomiskā veikala Rēzeknes nodaļas priekšnieks kapteinis 26.10.1939. ar šķēpiem
 • Kaņepe-Kalniņš Kārlis Kapteinis 11.05.1940.
 • Kaņeps Pēteris Kara ministra sekretars pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Kaņeps Nikolajs Aviacijas pulka aviacijas kursu II nodaļas priekšnieks kapteinis 05.06.1939.
 • Kārkliņš Fricis Liepājas prefekturas 3. iecirkņa priekšnieks 16.11.1938.
 • Kārkliņš Jēkabs Latvijas fiziskās kulturas un sporta komitejas revizijas komisijas loceklis administratīvais pulkvedis-leitnants, 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Kārkliņš Eduards Kapteinis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Karlsons Nikolajs Kara prokurora palīgs kapteinis 02.02.1939.
 • Kasparsons Aleksandrs Latgales artilerijas pulka saimniecības daļas kancelejas priekšnieks kapteinis 25.09.1939.
 • Kaucis Jānis Latgales artilerijas pulka baterijas komandieris kapteinis 25.09.1939. ar šķēpiem
 • Kažmers Pēteris Armijas štaba informācijas daļas 3. nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Kevej-Gudže Vilis Bij. Bauskas latviešu bataljona komandieris atv. kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Kiršentāls Haralds Rīgas kara slimnīcas priekšnieka palīgs ārstu pulkvedis-leitnants 12.07.1939.
 • Klauss Kārlis 8. Daugavpils kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Kleinbergs Jānis Kapteinis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Klungsts Alfreds 6. Rīgas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 22.05.1939. ar šķēpiem
 • Kociņš Juris Arturs Bruņoto vilcienu pulka III bruņotā vilciena komandieris pulkvedis-leitnants 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Konstants Kārlis Sapieru pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Kopštāls Ernests Rūdolfs Vidzemes divizijas eskadrona komandieris kapteinis 22.04.1939.
 • Korobovskis Vladimirs Aviacijas pulka atvaļināts pulkvedis-leitnants 05.06.1939.
 • Kreicbergs Ernests Bruņoto vilcienu pulka I bruņotā vilciena komandieris pulkvedis-leitnants 05.06.1939.
 • Krevics Antons 9. Madonas aizsargu pulka komandiera palīgs 12.05.1939. ar šķēpiem
 • Krīgens Juris Daugavpils prefekts 27.06.1939.
 • Kristovskis Aleksandrs Pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Križmanis Kārlis 6. Rīgas kājnieku pulka kājnieku baterijas komandieris kapteinis 22.05.1939. ar šķēpiem
 • Kroms Ernests 4. Valmieras kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 02.02.1939.
 • Krūklis Roberts 9. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Krūmiņš Jānis 7. Valkas aizsargu pulka komandiera palīgs kapteinis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Krūmiņš Džons Apgādes pārvaldes būvniecības daļas IV rajona vadītājs kapteinis 09.11.1939.
 • Kūla Pauls Iekšlietu ministrijas revidents 16.11.1938.
 • Ķimenis Arturs Pulkvedis-leitnants 28.11.1939. ar šķēpiem
 • Ķiploks Jēkabs 7. Siguldas kājnieku pulka saimniecības rotas komandieris kapteinis 17.06.1939. ar šķēpiem
 • Ķirsis Mārtiņš 3. Jelgavas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Ķite Ernests Kriminalās policijas pārvaldes Rīgas rajona inspektors 16.11.1938.
 • Lācis Jānis Kuldīgas apriņķa policijas 1. iecirkņa priekšnieks 27.06.1939.
 • Lagzdiņš Sergejs 18. Daugavpils aizsargu pulka komandiera palīgs kapteinis L. k. o. k. 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Lakstigala Jēkabs Apgādes pārvaldes intendanturas daļas pārtikas nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Langins Arnolds Latvijas sūtniecības Varšavā I sekretars 26.10.1939.
 • Lapiņš Osvalds 18. Daugavpils aizsargu pulka I bataljona komandieris 12.05.1939. ar šķēpiem
 • Lapiņš Pēteris Pulkvedis-leitnants 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Lapsals Jānis kapteinis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Lasis Rihards Mīnu diviziona mīnu virsnieks kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Lasmanis Bruno Sakaru bataljona komandiera palīgs pulkvedis-leitnants 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Lediņš Kārlis Rīgas kara slimnīcas vecākais ordinators ārstu kapteinis 12.07.1939.
 • Lēģeris Mārtiņš 15. Liepājas aizsargu pulka štaba bataljona komandieris 16.11.1938.
 • Leitis Vilis 7. Siguldas kājnieku pulka I bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 17.06.1939. ar šķēpiem
 • Lējējs Jēkabs 1. Liepājas kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Lejiņš Valdemārs 3. Jelgavas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Lērmanis Jānis Roberts Julijs 4. Valmieras kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Liberts Jānis Apgādes pārvaldes bruņošanās daļas mantu-materialu nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Līcis Pēteris Armijas štaba administrativās daļas vispārējās nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Lielbārdis Jānis Latvijas hipoteku bankas inženieris-techniskās daļas rūpniecības nozares vadītājs 16.11.1938.
 • Lielupis Pēteris Latgales divizijas intendaturas sevišķu uzdevumu virsnieks kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Liepiņš Pauls Armijas štaba apmācības daļas nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Liepiņš Ernests Artilerijas inspektora štaba artilerijas poligona pārzinis kapteinis 12.07.1939. ar šķēpiem
 • Liepiņš Richards Zemūdeņu diviziona vecākais ārsts ārstu pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Liepiņš Antons Sapieru pulka operativais adjutants kapteinis 03.08.1939.
 • Liepiņš Oto Kapteinis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Liniņš Alfons Aviacijas pulka 5. eskadriļas komandieris kapteinis 05.06.1939.
 • Liniņš Alfreds Bruņoto vilcienu pulka II bruņotā vilciena vecākais virsnieks kapteinis 05.06.1939.
 • Linmeiers Mārtiņš Kapteinis 06.05.1940.
 • Lipstsons Fricis Mīnu diviziona a/tr. "Viesturs" komandieris kapteinis 16.11.1938.
 • Lucs Valentins Kapteinis 28.11.1939.
 • Lučins Kārlis Minu diviziona bazes priekšnieks kapteinis 03.08.1939.
 • Lutcens Jūliuss 1. Liepājas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Mačiņš Pēteris 8. Daugavpils kājnieku pulka adjutants kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Mangols Ernests Reinholds Vidzemes artilerijas pulka adjutants kapteinis 12.07.1939.
 • Mārtiņsons Jūliuss 9. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939.
 • Matcats Arvīds 4. Jēkabpils aizsargu pulka komandiera palīgs kapteinis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Mateass Aleksandrs Krasta artilerijas pulka adjutants kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Mauriņš Eduards Tukuma-Talsu apriņķa priekšnieks 16.11.1938.
 • Medens Eduards 6. Rīgas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 22.05.1939. ar šķēpiem
 • Mednis Mārtiņš 6. Rīgas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Melderis Emīls Tēlnieks 16.11.1938.
 • Mente Pēteris 4. Valmieras kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Mežulis Gustavs Abrenes apriņķa priekšnieks 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Mežulis Augusts Kapteinis 04.12.1939.
 • Mihelsons Hugo Zemgales divizijas intendants pulkvedis-leitnants 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Mihelsons Kārlis kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Mieleiks Arvīds Armijas 21. darbnīcas priekšnieka palīgs un techniskās daļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 09.11.1939.
 • Miervaldis Jānis 9. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939.
 • Mitenbergs Žanis 10. Aizputes kājnieku pulka rotas komandieris Kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Munters Vilis Aviacijas pulka 4. eskadriļas komandieris kapteinis 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Muzis Jānis Armijas ekonomiskā veikala Rīgas nodaļas priekšnieks kapteinis 26.10.1939.
 • Neilands Pēteris Apgādes pārvaldes intendaturas daļas mantu nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 09.11.1939.
 • Neimanis Teodors 5. Cēsu kājnieku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 06.03.1939. ar šķēpiem
 • Neimanis Oskars Kapteinis 04.12.1939.
 • Neimanis Arvids Jānis Pulkvedis-leitnants 11.05.1940.
 • Olte Alfrēds Pasta un telegrafa departamenta techniskās pārvaldes priekšnieks 16.11.1938.
 • Osis Roberts Armijas komandiera adjutants kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Osītis Verners Kārtības policijas departamenta pasivās gaisa aizsardzības pārvaldes techniskās nodaļas vadītājs 27.06.1939.
 • Ošiņš Nikolajs 5. Rīgas aizsargu pulka komandiera palīgs kapteinis, 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Ozers Teodors Bruņoto vilcienu pulka bruņotā vilciena komandieris pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Ozoliņš Nikolajs 8. Valmieras aizsargu pulka komandiera palīgs kapteinis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Ozoliņš Eduards Hermanis 4. Valmieras kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 02.02.1939.
 • Ozoliņš Jāzeps 1. Liepājas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Ozoliņš Jānis Apgādes pārvaldes būvniecības daļas III rajona vadītājs kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Ozoliņš Valdemārs kapteinis 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Ozols Pauls 1. Liepājas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939.
 • Ozols Mārtiņš Krasta artilerijas pulka 1. zenitbaterijas komandieris kapteinis 09.11.1939.
 • Ozolupe Pēteris Pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Parņickis Reinis Nacionalā teātra aktieris 16.11.1938.
 • Pelēcis Arnolds Zemgales divizijas pārvaldes operativās nodaļas adjutants kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Pērkons Eduards 3. Jelgavas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Pērkons Hermanis Rūdolfs Sapieru pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 03.08.1939.
 • Pestmalis Herberts Armijas 11. darbnīcas techniskās nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 09.11.1939.
 • Pētersons Ervins 4. Valmieras kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Pētersons Alfrēds Armijas 11. noliktavas priekšnieks kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Pilsētnieks Roberts Kapteinis 11.05.1940.
 • Pincers Valdemārs Kurzemes artilerijas pulka diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 26.07.1939.
 • Pipris Jānis Apgādes pārvaldes bruņošanās daļas mantu-materialu nodaļas priekšnieka palīgs kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Plānkājs Miķelis 1. Talsu aizsargu pulka 1. rotas komandieris L. k. o. k. 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Plass Nikolajs Kārlis Heinrichs 12. Bauskas kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Platais Alfreds Armijas štaba bataljona rotas komandieris kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Plesmanis Juliuss Mantu darbnīcu priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Plikausis Kārlis 7. Siguldas kājnieku pulka sakaru rotas komandieris kapteinis 17.06.1939. ar šķēpiem
 • Plikše Ferdinands 3. Jelgavas kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Podnieks Alfons 6. Rīgas kājnieku pulka vec. ārstu pulkvedis-leitnants 22.05.1939.
 • Praudiņš Gustavs 5. Cēsu kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 06.03.1939. ar šķēpiem
 • Priede Jānis Ventspils apriņķa priekšnieks 12.05.1939. ar šķēpiem
 • Priedītis Kārlis 7. Siguldas kājnieku pulka štaba priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Priedītis Emīls 9. Madonas aizsargu pulka II bataljona komandieris 11.05.1940.
 • Priedulāns Mārtiņš Rēzeknes pilsētas galva pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Pukše Bernhards Oļģerts Aviacijas pulka 6. eskadriļas komandieris kapteinis 05.06.1939.
 • Puķīts Eduards Atv. flotes kapteinis L. k. o. k. 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Puravs Arturs Latgales artilerijas pulka baterijas komandieris kapteinis 25.09.1939.
 • Puriņš Jānis Kara sanitarās inspekcijas medicinas nodaļas priekšnieks ārstu pulkvedis-leitnants 12.07.1939. ar šķēpiem
 • Pūris Alfrēds 8. Daugavpils kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Purmalis Ādolfs Artilerijas inspektora štaba apmācības nozares adjutants kapteinis 12.07.1939.
 • Purs Roberts Valsts kontroles koleģijas loceklis 16.11.1938.
 • Raestas Herberts 7. Siguldas kājnieku pulka III bataljona ložmetēju rotas komandieris kapteinis 17.06.1939. ar šķēpiem
 • Ramiņš Eduards Kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Rapa Indriķis Kurzemes artilerijas pulka diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Rāve Jānis Valmieras apriņķa policijas 1. iecirkņa priekšnieks 16.11.1938.
 • Redlihs Juris Latvijas futbola savienības priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Reineke Valerians 9. Madonas aizsargu pulka IV bataljona komandieris 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Reinhards Augusts 1. Liepājas kājnieku pulka kājnieku baterijas komandieris kapteinis 26.07.1939.
 • Reke Arvids 3. iecirkņa pulka tiesu priekšsēdētājs pulkvedis-leitnants 02.02.1939.
 • Rēslers Fridrichs Vidzemes artilerijas pulka diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Riekstiņš Hermanis 6. Rīgas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 22.05.1939. ar šķēpiem
 • Riekstiņš Eduards Kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Ritsiks Eduards 1. Liepājas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Romans Alberts Armijas ekonomiskā veikala priekšnieka operativais palīgs un veikala priekšnieka vietnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Ronis Kārlis Robežsargu brigades Jelgavas robežapsardzības apgabala rotas komandieris Kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Rozenbergs Vilis Sakaru bataljona 2. instruktoru rotas komandieris kapteinis 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Rozenbergs Pāvils Vidzemes divizijas štaba sakaru priekšnieks kapteinis 09.11.1939.
 • Rozenfelds Valdemārs 7. Siguldas kājnieku pulka II bataljona ložmetēju rotas komandieris kapteinis 17.06.1939.
 • Rozenvalds Ansis Minu diviziona tralera "Viesturs" komandieris kapteinis 03.08.1939.
 • Rozītis Alfreds Bruņoto vilcienu pulka IV bruņotā vilciena komandieris pulkvedis-leitnants 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Rubulis Kārlis 14. Kuldīgas aizsargu pulka I bataljona komandieris L. k. o. k. 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Rucels Jānis Aviacijas pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Rūdolfs Vilis Kapteinis 06.05.1940.
 • Rudzītis Jānis 7. Valkas aizsargu pulka II bataljona komandieris 12.05.1939.
 • Rulliņš Jānis Jātnieku pulka eskadrona komandieris kapteinis 27.06.1939.
 • Rumba Alberts Latvijas fiziskās kulturas un sporta komitejas ģeneralsekretars pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Runge Vilis Vidzemes artilerijas pulka baterijas komandieris kapteinis 12.07.1939.
 • Rušiņš Teodors Latvijas hipoteku bankas arhitekts-tehniskās daļas būvniecības nozares vadītājs 16.11.1938.
 • Salenieks-Neimanis Heinrihs Armijas štaba intendants pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Salms Juris Jātnieku pulka adjutants kapteinis 27.06.1939.
 • Saltups Evalds 9. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Samiņš Jāzeps 17. Rēzeknes aizsargu pulka komandiera palīgs 16.11.1938.
 • Sāns Jānis Aizsargu štaba apmācības daļas priekšnieks kapteinis 11.05.1940.
 • Saprātnieks-Prātnieks Teodors Kapteinis 28.11.1939. ar šķēpiem
 • Saulītis Valdemārs Apgādes pārvaldes būvniecības daļas techniskās nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Senka Eduards 13. Bauskas aizsargu pulka komandiera palīgs virsleitnants 16.11.1938.
 • Siliņš Andrejs 11. Tukuma aizsargu pulka štaba rotas komandieris 12.05.1939.
 • Siliņš Andrejs Zemgales divizijas pārvaldes kapteinis L. k. o. k. 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Skrastiņš Ādolfs Liepājas kara slimnīcas saimniecības priekšnieks kapteinis 12.07.1939. ar šķēpiem
 • Skreija Arvids 9. Madonas aizsargu pulka III bataljona komandieris 16.11.1938.
 • Skroders Jānis Apgādes pārvaldes intendaturas daļas dienesta nodaļas priekšnieka palīgs administratīvais kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Skudrulis Osvalds 9. Rēzeknes kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Skuja Pēteris Kriminalās policijas pārvaldes Daugavpils rajona pārzinis 16.11.1938.
 • Smiltēns Eduards 14. Kuldīgas aizsargu pulka komandiera palīgs kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Spalviņš Valdemārs Auto-tanku pulka 2. tanku rotas komandieris kapteinis 12.07.1939.
 • Spricis Valdemārs 5. Cēsu kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 06.03.1939. ar šķēpiem
 • Sproģis Pēteris Aleksandrs 5. Cēsu kājnieku pulka adjutants kapteinis 06.03.1939. ar šķēpiem
 • Sproģis Žanis Eduards pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Sprostiņš Kārlis 11. Dobeles kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Staķis Juris Kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Staltmanis Aleksandrs Pulkvedis-leitnants 04.12.1939.
 • Steinerts Heinrichs Pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Stiebris Žanis Iekšlietu ministra sekretars 16.11.1938.
 • Strāls Žanis Apgādes pārvaldes intendaturas daļas pārtikas nodaļas priekšnieks pulkvedis-leitnants 09.11.1939.
 • Strauja Ernests 1. Liepājas kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Strazdiņš Jānis 1. Liepājas kājnieku pulka adjutants kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Strazdiņš Kārlis Kara invalidu palīdzības fonda domes darbvedis-kontrolieris kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Strazdiņš Arvids Robežsargu brigades kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Stūre Kārlis 5. Rīgas aizsargu pulka III bataljona komandieris 16.11.1938.
 • Šakars Kārlis Dzelzceļu aizsargu pulka komandiera palīgs kapteinis 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Šēls Oto 7. Siguldas kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Šēnhofs Ludvigs Vidzemes artilerijas pulka diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 12.07.1939. ar šķēpiem
 • Šķenders Gustavs Sapieru pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Šmēlis Augusts Tirdzniecības un rūpniecības departamenta vicedirektors 16.11.1938.
 • Šmits Ernests 3. Jelgavas kājnieku pulka kājnieku baterijas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Šnēbergs Kārlis Kapteinis L. k. o. k. 06.05.1940. ar šķēpiem
 • Švānbergs Fridrichs Jātnieku pulka eskadrona komandieris kapteinis 27.06.1939. ar šķēpiem
 • Švirksts Juris Kapteinis 28.11.1939.
 • Tērauds Rūdolfs Armijas ekonomiskā veikala vecākais darbvedis administrativais kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Tiesnieks Kārlis Latvijas Sarkanā Krusta prof. Jankovska sanatorijas Liepājā direktors Ārsts 16.11.1938.
 • Tirzītis Jānis Latvijas lauksaimniecības kameras dārzkopības un biškopības nodaļas vadītājs, 16.11.1938.
 • Tomsons Eduards Apgādes pārvaldes būvniecības daļas I rajona vadītājs pulkvedis-leitnants 09.11.1939.
 • Tone Ernests Armijas ekonomiskā veikala vecākais darbvedis administrativais kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Tontegode Pēteris Dzelzceļu policijas Jelgavas iecirkņa priekšnieks 12.05.1939.
 • Treifelds Kārlis Zemgales artilerijas pulka diviziona komandieris pulkvedis-leitnants 16.11.1938.
 • Treijs Pēteris Aviacijas pulka apmācības nozares adjutants kapteinis 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Treimanis Nikolajs 7. Siguldas kājnieku pulka saimniecības priekšnieks pulkvedis-leitnants 17.06.1939. ar šķēpiem
 • Treimanis Gustavs Robežsargu brigades II Zilupes bataljona rotas komandieris kapteinis 09.11.1939.
 • Ūdentiņš Jānis Armijas aviacijas priekšnieka adjutants kapteinis 05.06.1939.
 • Ūdris Georgs Apgādes pārvaldes intendaturas daļas techniskās nodaļas priekšnieks administrativais kapteinis 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Ulmanis Jānis Latgales artilerijas pulka baterijas komandieris kapteinis 25.09.1939. ar šķēpiem
 • Upītis Nikolajs Bruņoto vilcienu pulka bruņotā vilciena komandieris pulkvedis-leitnants 09.11.1939. ar šķēpiem
 • Upītis Kārlis Kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Upmanis Aleksandrs 10. Aizputes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939.
 • Vanags Osvalds 2. Ventspils kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939.
 • Varens Jēkabs 9. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Vegers Kārlis Ādolfs Kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Veiss Valdemārs Pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Mariss Vētra Latvijas Nacionalās operas solodziedātājs 28.11.1939. ar šķēpiem
 • Vilciņš Konrads 12. Ilūkstes aizsargu pulka komandiera palīgs 16.11.1938.
 • Vilnis Kārlis Pulkvedis-leitnants 04.12.1939. ar šķēpiem
 • Viļumsons Oļģerts Rīgas prefekturas 1. iecirkņa priekšnieks 27.06.1939.
 • Vinters Kārlis 5. Rīgas aizsargu pulka I bataljona komandieris, 12.05.1939. ar šķēpiem
 • Vīriņš Ģirts 10. Aizputes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Vitenbergs Jānis 2. Ventspils kājnieku pulka adjutants kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Volbergs Teodors Kapteinis 11.05.1940. ar šķēpiem
 • Volgajevs Jevgenijs 1. Liepājas kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 26.07.1939. ar šķēpiem
 • Vunderlihs Fridrihs Oskars Vidzemes artilerijas pulka baterijas komandieris kapteinis 12.07.1939. ar šķēpiem
 • Zaķis Arnolds Sapieru pulka bataljona komandiera a.p.i. pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Zālītis Kārlis Vidzemes divizijas štaba administrativās nodaļas adjutants kapteinis 22.04.1939. ar šķēpiem
 • Zandbergs Valdemārs Eduards Auto-tanku pulka adjutants kapteinis 12.07.1939.
 • Zandersons Eduards Vidzemes artilerijas pulka baterijas komandieris kapteinis 12.07.1939.
 • Zariņš Eduards 8. Valmieras aizsargu pulka 3. rotas komandieris 16.11.1938.
 • Zariņš Kārlis Armijas tiesamatu kandidats pulkvedis-leitnants 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Zariņš Aleksandrs Aviacijas pulka atvaļināts kapteinis 05.06.1939. ar šķēpiem
 • Zariņš Jānis Zemūdeņu diviziona zemūdenes "Ronis" vecākais inženieris komandkapteinis 03.08.1939.
 • Zēbergs Hugo Bruņoto vilcienu pulka III bruņotā vilciena vecākais ložmetēju virsnieks kapteinis 05.06.1939.
 • Zeidmanis Kārlis 9. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939. ar šķēpiem
 • Ziediņš Alberts Dzelzceļu policijas Daugavpils iecirkņa priekšnieks 16.11.1938.
 • Zommers Kārlis Rīgas prefekturas 4. iecirkņa priekšnieks 16.11.1938.
 • Zvaigzne Jānis 10. Aizputes kājnieku pulka bataljona komandieris pulkvedis-leitnants 16.11.1938. ar šķēpiem
 • Zvirbulis Jānis 4. Valmieras kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 02.02.1939. ar šķēpiem
 • Zvirbulis Jānis 9. Rēzeknes kājnieku pulka rotas komandieris kapteinis 03.08.1939.
 • Zvirbulis Hermanis Pulkvedis-leitnants 11.05.1940.

Ar ordeni apbalvotie (pēc 2004)

labot šo sadaļu

I šķira (Ordeņa lielkrusta komandieri)

labot šo sadaļu
 • Raimonds Graube, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas NATO integrācijas izpildsekretārs, brigādes ģenerālis, ar šķēpiem 2004. 16.10.
 • Jānis Kažociņš, Satversmes Aizsardzības biroja direktors, atvaļinātais brigādes ģenerālis, ar šķēpiem 2004. 16.10.
 • Ģirts Valdis Kristovskis, bijušais Latvijas Republikas aizsardzības ministrs, Eiropas Parlamenta deputāts, 2004.16.10.
 • Jānis Kukainis, Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdētājs 2004.16.10.
 • Edgars Rinkēvičs, Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs, 2004.16.10.
 • Gaidis Andrejs Zeibots, Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto spēku komandieris, viceadmirālis, ar šķēpiem 2004.16.10.
 • Tālavs Jundzis, Juridiskās koledžas direktors, Latvijas Universitātes asociētais profesors, politikas zinātnes habilitētais doktors, tiesību zinātņu doktors, 2005.22.03.
 • Jānis Reiniks, Drošības policijas priekšnieks, policijas ģenerālis, 2005.12.10.
 • Aivars Straume, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ģenerālis, 2005.12.10.
 • Juris Maklakovs, Nacionālo bruņoto spēku komandieris, brigādes ģenerālis, ar šķēpiem 2007.15.03.
 • Indulis Krēķis, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta priekšnieks, 2007.15.03.
 • Dailis Lūks, Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks, justīcijas ģenerālis, 2007.15.03.
 • Vaira Vīķe-Freiberga, Latvijas Valsts prezidente, 2007.15.03.
 • Valdis Zatlers, Latvijas Valsts prezidents, 2008. 11.04.
 • Gunārs Dāboliņš, Valsts robežsardzes priekšnieks, ģenerālis, 2008.14.10.
 • Ainars Pencis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks, ģenerālis, 2010.24.03.
 • Olafs Baumanis (pēc nāves), starptautiskajā operācijā bojā gājušais virsleitnants, ar šķēpiem 2010.13.10.
 • Gints Bleija (pēc nāves), starptautiskajā operācijā bojā gājušais dižkareivis, ar šķēpiem 2010.13.10.
 • Vitālijs Vasiļjevs (pēc nāves), starptautiskajā operācijā bojā gājušais dižkareivis, ar šķēpiem 2010.13.10.
 • Edgars Ozoliņš (pēc nāves), starptautiskajā operācijā bojā gājušais dižkareivis, ar šķēpiem 2010.13.10.
 • Voldemārs Anševics (pēc nāves), starptautiskajā operācijā bojāgājušais seržants, ar šķēpiem 2010.13.10.
 • Andrejs Merkuševs (pēc nāves), starptautiskajā operācijā bojā gājušais dižkareivis, ar šķēpiem 2010.13.10.
 • Dāvis Baltābols (pēc nāves), starptautiskajā operācijā bojā gājušais kaprālis, ar šķēpiem 2010.13.10.
 • Roberts Mūrnieks (pēc nāves), Satiksmes ministrijas šoferis, 1991. gada barikāžu dalībnieks, 2010.13.10.
 • Andris Slapiņš (pēc nāves), kinooperators un režisors, 1991. gada barikāžu dalībnieks, 2010.13.10.
 • Gvido Zvaigzne (pēc nāves), kinooperators, 1991. gada barikāžu dalībnieks, 2010.13.10.
 • Sergejs Konoņenko (pēc nāves), Latvijas Republikas milicijas vecākais leitnants, 1991. gada barikāžu dalībnieks, 2010. 13.10.
 • Vladimirs Gamanovičs (pēc nāves), Latvijas Republikas milicijas leitnants, 1991. gada barikāžu dalībnieks, 2010. 13.10.
 • Edijs Riekstiņš (pēc nāves), 1991. gada barikāžu dalībnieks, 2010. 13.10.
 • Ilgvars Grieziņš (pēc nāves), 1991. gada barikāžu dalībnieks, 2010. 13.10.
 • Raimonds Salmiņš (pēc nāves), 1991. gada barikāžu dalībnieks, 2010. 13.10.
 • Juris Podnieks (pēc nāves), režisors, 1991. gada barikāžu dalībnieks, 2010. 13.10.
 • Andris Znotiņš (pēc nāves), Valsts policijas Viesītes iecirkņa vecākais inspektors, kapteinis, 2011. 27.01.
 • Normunds Garbars, Valsts robežsardzes priekšnieks, ģenerālis, 2011. 16.03.
 • Andris Bērziņš, Latvijas Valsts prezidents, 2011.06.07.
 • Ints Ķuzis, Valsts policijas priekšnieks, ģenerālis, 2011.20.10.

Apbalvotie ārzemnieki

labot šo sadaļu
 • Jirgens Bornemans (Bornemann), Vācijas Federatīvās Republikas Aizsardzības ministrijas Militāri politiskā departamenta priekšnieka vietnieks, brigādes ģenerālis, ar šķēpiem 2004.16.10.
 • Haralds Kujats (Kujat), NATO Militārās komitejas priekšsēdētājs, ģenerālis, ar šķēpiem 2004.16.10.
 • Klauss Naumans (Naumann), bijušais NATO Militārās komitejas priekšsēdētājs, atvaļinātais ģenerālis, ar šķēpiem, 2004.16.10.
 • Džozefs V. Ralstons (Ralston), bijušais NATO spēku virspavēlnieks Eiropā, ģenerālis, ar šķēpiem 2004.16.10.
 • Džeimss L. Džonss (Jones), NATO Spēku virspavēlnieks Eiropā, ģenerālis, ar šķēpiem, 2005.22.03.
 • Veslijs Klārks (Clarck), bijušais NATO Spēku virspavēlnieks Eiropā, ģenerālis, ar šķēpiem 2005.22.03.
 • Tarmo Kouts (Kõuts), Igaunijas Republikas Aizsardzības spēku komandieris, viceadmirālis, ar šķēpiem, 2005.12.10.
 • Bernds A. Gecs (Goetze), NATO Starptautiskā sekretariāta Rīgas Samita sagatavošanas grupas vadītājs, brigādes ģenerālis, ar šķēpiem 2007.15.03.
 • Viljams Toms Hobins (Hobbins), Amerikas Savienoto Valstu Gaisa spēku komandieris Eiropā, ģenerālis, ar šķēpiem 2007.18.12.
 • Huans Karloss I (Juan Carlos I), Spānijas karalis, 2009.30.03.
 • Sverre Dīsens (Diesen), Norvēģijas Karalistes Bruņoto spēku komandieris, ģenerālis, ar šķēpiem 2010.24.03.
 • Tomass Katlers (Cutler), ASV Mičiganas štata nacionālās gvardes komandieris, ģenerālmajors, ar šķēpiem 2010.13.10.[1]

II šķira (Ordeņa lielvirsnieki)

labot šo sadaļu

III šķira (Ordeņa komandieri)

labot šo sadaļu

IV šķira (Ordeņa virsnieki)

labot šo sadaļu