Alūksnes apriņķis bija administratīvi teritoriāla vienība Latvijas PSR sastāvā. 1946. gada 19. aprīlī Alūksnes apriņķis tika atdalīts no Valkas apriņķa. 1949. gada 31. decembra administratīvi teritoriālajā reformā Alūksnes apriņķis tika likvidēts un tā teritorija iekļauta Alūksnes, Apes un Gulbenes rajonos.[1][2]

Alūksnes apriņķis
(1946—1949)
Alūksnes apriņķis 1947. gadā Alūksnes apriņķis 1947. gadā
Centrs: Alūksne
Izveidots: 1946. gadā
Likvidēts: 1949. gadā
  1. Okupētās Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums. Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija. Rīga, 1997. ISBN 9984-9256-0-9
  2. Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija dekrēts "Par lauku rajonu nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā"