Administratīvi teritoriālais iedalījums

struktūra, kurā valsts tiek administratīvi dalīta sīkāk
Pasaules valstu un teritoriju administratīvais iedalījums

Administratīvi teritoriālais iedalījums ir valsts teritorijas iedalījums tipveida vienībās, atbilstoši tam veidota valsts pārvaldes sistēma.

Skatīt arīLabot