480i ir saīsināts nosaukums video režīmam, ko izmanto standarta izšķirtspējas analogajā vai ciparu televīzijai Karību reģionā, Mjanmā, Japānā, Dienvidkorejā, Taivānā, Filipīnās un lielākā daļā Amerikas (izņemot Argentīnu, Paragvaju un Urugvaju). 480 apzīmē vertikālās izšķirtspējas 480 rindas, bet i apzīmē rindpārlēces izvērsi. Lauka nomaiņas frekvence ir 60 Hz (vai 59,94 Hz, izmantojot NTSC krāsas) un dažkārt tiek iekļauta video režīma apzīmēšanā, piemēram, 480i60. Cits pieraksta veids, ko iesaka izmantot gan Starptautiskā telekomunikāciju savienība (BT.601 standartā), gan SMPTE (SMPTE 259M standartā), iekļauj kadru ātrumu, piemēram, 480i/30. Cits bieži izmantots standarts pārējā pasaulē ir 576i.

SDTV izšķirtspējas pa valstīm, valstis, kurās izmanto 480i ir zaļā krāsā.