Raķešdegviela ir viela vai vielu kopums, kas vienlaikus ir raķešdzinēja enerģijas avots un darbviela. Kosmonautikas praksē visvairāk izmanto ķīmisko raķešdegvielu — raķešdegvielu, kurai oksidējoties (sadegot) vai citās ķīmiskajās reakcijās rodas liels daudzums karstu gāzu. Šķidrās degvielas raķešdzinējos visbiežāk izmanto petroleju (degviela) un šķidro skābekli (oksidētājs) vai arī šķidru ūdeņradi (degviela) un šķidru skābekli (oksidētājs). Cietās degvielas raķešdzinējos izmanto dažādu vielu maisījumus, kas satur gan degvielas, gan oksidētāja komponentus. Cietā raķešdegviela ir īpašs ķīmiskās raķešdegvielas paveids, kur oksidējamā viela un oksidētājs ir cietā veidā. Cieto degvielu parasti izmanto starta paātrinātājos. Bez cietajām un šķidrajām raķešdegvielām ir arī želejveida un hibrīdās degvielas.