Īpatnējā pretestība

Pretestiba geometrija.png

Īpatnējā pretestība ir vielām piemītoša īpašība, kas nosaka, cik lielā mērā viela traucē strāvai plūst pa vadītāju.

Īpatnējā pretestība materiālam aprēķināma pēc šādām formulām:

kur

— Vada elektriskā pretestība
— vada garums
— šķērsgriezuma laukums

kur

elektriskā lauka intensitāte (V/m)
— elektriskās strāvas blīvums (A/m²)

kur

īpatnējā vadītspēja

Īpatnējās pretestības mērvienība ir oms reiz metrs (Ω·m).

Skatīt arīLabot