Ģenerālpriekšnieks vai ģenerālpārzinis ir Romas katoļu baznīcas un dažu citu kristīgo konfesiju reliģiskā institūta līderis vai vadītājs. Ģenerālpriekšniekam reliģiskajā kārtībā parasti ir augstākā izpildvara, savukārt galvenajam kapitulam ir likumdošanas vara.